Home > Articles by: beheerder

Vandaag (vrijdag 21 december) arriveren drie beren in Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, België. Bears in Mind is maanden bezig geweest om de beren te bevrijden uit een mini-dierentuin, waar de sterk verwaasloosde beren gehuisvest waren. Samen met het opvangcentrum Natuurhulpcentrum zijn de beren getransporteerd naar België. Vanuit het Natuurhulpcentrum zullen ze later worden herplaatst naar een echte berenopvang.

[Slideshow-transport-litouwen]

Nieuwe manier van fondsenwerven voor het allereerste opvangcentrum voor wilde (circus)dieren in Rusland

Onlangs is de Russisch-Britse dierenwelzijnsorganisatie ‘Forgotten Animals’ gestart met het werven van fondsen voor een opvangcentrum voor wilde dieren in Rusland. Bears in Mind adviseert deze NGO over de bouw van een dergelijk centrum, en dan met name het deel waar beren zullen worden ondergebracht. Voor het genereren van giften wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde blockchain technologie, middels een speciaal platform genaamd ALICE. Bears in Mind vervult hierbij de rol van ‘validator’ en zal  elke stap beoordelen.

De situatie in Rusland
Via het meldingsplatform voor beren in nood (www.bearalert.org) heeft Bears in Mind jarenlang meldingen gekregen over Russische beren die onder vaak erbarmelijke omstandigheden gehouden werden. De lakse wetgeving en beperkte handhaving leidden ertoe dat Bears in Mind vaak niet meer kon doen  dan de data verzamelen en de eigenaren ter plaatse te adviseren over het verbeteren van de verzorging van en het voedsel voor de beren. Het bekendste voorbeeld hiervan is beer Katya geweest. Deze beer zat jarenlang opgesloten in een omgebouwde bus op een verlaten industrieterrein in St. Petersburg, en de eigenaar bleef weigeren de beer af te staan. Een opvangcentrum voor wilde (circus-)dieren en dieren die als huisdier werden gehouden, biedt de overheid de mogelijkheid dieren daadwerkelijk in beslag te nemen.

Blockchain
Voor het eerst in deze sector wordt bij de fondsenwerving gebruik gemaakt van blockchain technologie. De verschillende stappen die leiden tot het uiteindelijke doel, de bouw van een opvangcentrum, worden steeds gescreend alvorens een volgende stap gemaakt kan worden. Bij aanvang van elke stap in het proces wordt 50% van het benodigde geld beschikbaar gesteld. Pas nadat het onderdeel  aan de gestelde eisen voldoet en goedgekeurd is door Bears in Mind, zal de andere helft worden uitbetaald om de stap in het proces te volbrengen. Lukt het uiteindelijk niet om het doel te realiseren dan ontvangen de donoren het geld retour. Op deze manier is het gehele proces bijzonder transparant en veilig, voor zowel de donoren als de uitvoerende organisatie.

Op 4 oktober was het tijd voor de achtste editie van de ‘Dag van de Natuur’, de veiling van natuurbelevenissen door leden van GlobeGuards. Traditiegetrouw vond dit evenement plaats in Burgers’ Zoo in Arnhem. Ook dit jaar werden alle veilingitems weer aan de man gebracht door de immer energieke en onovertroffen Willem Reimers. De feestelijke avond werd ingeluid door een inspirerend betoog van speciale gast Meindert Brouwer, over het economische belang van het Congo regenwoud bekken. De veilingitems waren opnieuw enorm divers en liepen uiteen van het traceren van cheeta’s en luipaarden in Namibië, een berenopvangcentrum bezoeken in Armenië, een zoektocht naar wolven in Duitsland, tot een compleet verzorgde reis naar een beschermd natuurgebied in Belize. De totale opbrengst voor de leden van GlobeGuards bedroeg uiteindelijk precies € 100.000,-. Bears in Mind dankt alle bieders en iedereen die zich heeft ingezet voor dit geweldige evenement!

Sinds kort heeft Bears in Mind de status van ‘Erkend Goed Doel’. Deze erkenning is verleend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), de toezichthouder van de goede doelen sector, en houdt in dat Bears in Mind voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Berenbeschermers die Bears in Mind steunen kunnen er van uit gaan dat hun bijdrage goed besteed is. Meer hierover is te vinden op de website van de publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’.

Wat een geluk hadden we met het weer tijdens deze editie van het Berefeest, want het bleef de hele dag droog en de zon liet zich ook van zijn beste kant zien. Het werd niet alleen een heel mooie dag, maar het was ook gezellig druk. Alle bezoekers vermaakten zich in de burcht van Het Berenbos en bij Karpatica, voor de ingang van Het Berenbos. Kinderen lieten zich schminken tot beer, tijger of superheld en deden spelletjes zoals ring werpen, blikken gooien en memorie. Dankzij een aantal trouwe berenbeschermers waren er een heleboel prachtige teddyberen te koop, die aan het einde van de dag bijna allemaal verkocht waren. De imker was er ook om te vertellen over honing en bijen, en kinderen konden kaarsen maken van bijenwas. De befaamde Berenbroodjes van Bakker Van Ledden van Bakkerij ’t Haverland uit Veenendaal ontbraken natuurlijk ook niet. Deze editie was lokale zender Regio 90 ook aanwezig om verslag doen. Diverse berenbeschermers werden geïnterviewd, tussendoor klonk er swingende muziek en er was ook nog een fantastisch optreden van Ray Klaassen. In Karpatica konden kinderen een echte gipsen pootafdruk maken en genieten van de show van performer Jeroen Schipper, ‘Beer en de Honingboom’. Aansluitend aan elke show was er een kleurwedstrijd waarbij kinderen het boek van ‘Beer en de Honingboom’ konden winnen. Verder leefden de kinderen zich helemaal uit bij het maken van overheerlijke berenhapjes. Onder leiding van avonturier Toendra Tony werden de hapjes later op de dag aan de wolven en de beren gevoerd. De wolven hadden dit nog nooit meegemaakt. Ze rolden over de dennenappels heen en begonnen er zelfs van te eten. De beren lieten zich echter niet teveel afleiden en smulden van de met honing, pindakaas en nootjes gevulde dennenappels. Ook de kraam van De Lachende Poffer, voor het Jungle restaurant, deed mee met het Berefeest; van elke verkochte portie overheerlijke poffertjes ging een hele euro naar Het Berenbos. Een geweldige actie, en de poffertjes vonden gretig aftrek. Wij bedanken alle berenbeschermers die zich voor het Berefeest hebben ingezet en er een bereleuke dag van hebben gemaakt!

[Slideshow-berefeest2018augustus]

In 2017 werd Bears in Mind benaderd door Colin Bal, een veteraan die na de burgeroorlog in de jaren negentig in Bosnië gelegerd was. Hij vertelde Bears in Mind dat hij van plan was om met zijn voormalige peloton in juni 2018 een bezoek te brengen aan Bosnië en Herzegovina. Maar aan dit bezoek wilde hij wel een goed doel verbinden. Bosnië en Herzegovina heeft veel mooie natuur, er leven ook beren maar helaas is er nog weinig bekend over de wilde populaties. Daarnaast zitten er ook beren in gevangenschap. Voor Colin reden genoeg om ‘Operation Mackenzie’ op te zetten om de beren in Bosnië en Herzegovina te helpen. Met deze actie wilde hij genoeg geld inzamelen om de beren in dit prachtige land te kunnen helpen. Op 6 september 2017 ontving hij van zijn werkgever al de eerste cheque. Sindsdien is Colin druk bezig geweest geld in te zamelen voor de beren in Bosnië en Herzegovina. Zo organiseerde hij een veiling in Museum Bronbeek. Bears in Mind benaderde haar partners in Bosnië, en wist al vrij snel het eerste onderzoek naar beren in gevangschap op te zetten.

Op 22 juni was het dan eindelijk zover en vertrok het peloton van Colin Bal naar Bosnië, de reis waarmee alles was begonnen. Helaas kon Colin er dus niet bij zijn tijdens de uitreiking van de Bears in Mind Award. In de bus naar Bosnië werd nog wel snel een filmpje opgenomen, dat tijdens de uitreiking werd afgespeeld. In Bosnië gingen de voormalige soldaten ook kijken naar twee van de beren in gevangenschap. Na de reis was het tijd om Operation Mackenzie officieel af te ronden, tijdens de Veteranendag op het Malieveld in Den Haag. Aan het einde van de dag kwamen Colin en zijn maten naar de stand van Bears in Mind, waar majoor Marco Kroon RMWO de cheque overhandigde aan Annemarie Weegenaar, directeur van Bears in Mind. Het eindresultaat mocht er zijn; er werd € 6.500,- ingezameld voor de beren in Bosnië. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan dit geweldige resultaat voor hun inzet!

Vanaf 17:00 uur stond Pandasia in het teken van de bruine beren, met eerst de uitreiking van de Bears in Mind Award en daarna een feestavond in het kader van 25 jaar berenbescherming. Dat Bears in Mind 25 jaar bestaat wilden we graag delen met een heleboel berenbeschermers. In drie categorieën (Sponsors, Leden, Giftgevers & Actievoerders) waren in totaal negen berenbeschermers genomineerd voor de ‘Golden Bora’, een verguld tinnen beeld van voormalig dansbeer Bora. Alle gasten werden door de vrijwilligers van Bears in Mind opgevangen en naar Pandasia begeleid. Daar werd de uitreiking geopend door de gastvrouw van deze feestelijke avond, Bibi Dumon Tak. Onder haar bezielende leiding werd het een geanimeerde avond. Nadat directeur Annemarie Weegenaar en voorzitter van het bestuur Ton Dorresteijn de bezoekers meer hadden verteld over 25 jaar berenbescherming, was het tijd voor speciale gast Arjan Postma. Zijn betoog bracht niet alleen nieuwe inzichten over hoe de mens naar de natuur kijkt, maar zat ook vol komische observaties en smakelijke anecdotes. Hierna stelde Bibi alle genomineerden nog één keer voor, voordat de winnaars bekend werden gemaakt. In een verzegelde envelop werd per categorie de winnaar gepresenteerd. Dit waren Geert Dreschler in de categorie Sponsors, Jared Biljard in de categorie Leden, en het peloton van Colin Bal in de categorie Giftgevers & Actievoerders. De winnaars zijn aangewezen door het publiek, dat vanaf 23 april kon stemmen op alle kandidaten. De winnaars ontvingen alle drie de Golden Bora, een bos bloemen en de roem om winnaar te zijn van de allereerste editie van de Bears in Mind Award. Dankzij de steun van de trotse hoofdsponsor Themelion B.V. kan de Bears in Mind Award ook de komende jaren worden georganiseerd. Arjen Brandon van Themelion gaf aan het einde van de uitreiking een prachtige speech waarin hij de oorsprong van de samenwerking met Bears in Mind onthulde. Na afloop van de uitreiking konden alle gasten genieten van een heerlijke Aziatische maaltijd, waarna de feestavond een aanvang kon nemen. Voordat Kelvin Wormgoor aan zijn optreden begon, gaf Jacques Beemsterboer van de Nadine Foundation een warme toedracht over zijn dochter en de band met Bears in Mind. Kelvin trakteerde alle gasten hierna met zijn prachtige stem op een perfect optreden. De avond eindigde met blije gasten die tevreden afscheid namen van deze eerste editie van de Bears in Mind Award. Dank aan iedereen die dit evenement mogelijk hebben gemaakt!

[Slideshow-bimaward]

In het prachtige Museum Bronbeek werd op woensdag 13 juni de benefietveiling gehouden in het kader van ‘Operation Mackenzie’. De actie ‘Operation Mackenzie’ is opgezet door veteraan Colin Bal om beren in Bosnië te helpen. Samen met zijn voormalige peloton heeft hij al op vele manieren geld ingezameld. Colin hoopt dat Operation Mackenzie uiteindelijk leidt tot de bouw van een Berenbos in Bosnië. De veilingitems liepen uiteen van een door Guus Meeuwis gesigneerde CD, een door Dafne Schipper gesigneerd T-shirt, een rondleidng door Het Berenbos tot een lezing op maat door speciale gast Majoor Marco Kroon RMWO. De veiling werd geleid door gerenommeerd veilingmeester Frank Buunk. Twee studentes van de Futue for Nature Academy hielpen bij het registreren en afhandelen van de vele biedingen. De veiling kwam tot stand met de hulp van Stichting Veteranen Kunst en Nationaal Comité Veteranendag. Voor het opzetten van Operation Mackenzie zijn Colin Bal en zijn peloton genomineerd voor de Bears in Mind Award. Tijdens de Veteranendag op 30 juni overhandigt majoor Marco Kroon samen met Colin een cheque aan Bears in Mind.

[Slideshow-veilingbronbeek]

 

Op 18 Maart 2018 kreeg de dierenarts van Pro Natura Foundation (de partner in Indonesië) nieuws dat er een honingbeer in een ‘snare’ gevangen was. Een ‘snare’ is een simpele maar dodelijke val van ijzerdraad, uitgezet door stropers. Snares zijn een groot probleem en gevaar voor de honingbeer in Zuidoost Azië, maar allerlei bedreigde dieren kunnen hierin gevangen worden, zelfs orangutans die zich op de grond wagen!

Deze honingbeer werd ‘gelukkig’ gevonden door iemand die voor een orangutan project werkt [Jejak Pulang Foundation] in de buurt van het Sungai Wain bos en het honingbeer educatie centrum in Oost Kalimantan dat door Bears in Mind wordt ondersteund. Dierenarts Anne Dawydowa kon de beer uit de snare bevrijden, maar helaas had de ongeveer 1,5 jaar oude vrouwelijke honingbeer al te lang vastgezeten. Haar voorpoot was verschrikkelijk beschadigd tot op het blote bot, en moest uiteindelijk geamputeerd worden. Na een week verzorging is ze weer vrijgelaten, in hetzelfde gebied, om hopelijk weer herenigd te worden met haar moeder. Op sommige plekken in Azië zijn honingberen met slechts drie poten gefotografeerd d.m.v. cameravallen. Zo weet men dat beren met een dergelijke handicap nog in staat zijn te overleven in het bos. Hopelijk zal ook deze beer, die Belia is genoemd [Beruang= beer; Liar= wild in het Indonesisch] nog een lang leven tegemoet gaan.

Belia heeft het overleefd, maar de meeste dieren die in een snare verstrikt raken doen dat niet. Het grote probleem is dat het vangen van wilde dieren met een snare in Indonesie niet ‘illegaal’ is en er op maar een paar plekken intensief gepatrouilleerd wordt. Zo hebben de rangers in het nabijgelegen Sungai Wain bos (wat o.a. door Ouwehands Dierenpark wordt ondersteund) bijna 40 snares gevonden en onderschept tijdens patrouilles in 2017. Helaas is dit een van de weinige stukken bos die goed beschermd wordt in heel Indonesisch Borneo! Het is nu zaak om het plaatsen van snares een strafbaar vergrijp te maken in heel Azië, om meer dierenleed en het mogelijk uitsterven van kwetsbare soorten te voorkomen.

Tekst door Gabriella Fredriksson & Anne Dawydowa

Pro Natura Foundation

www.pronaturafoundation.org

Dit jaar bestaat Bears in Mind 25 jaar. Om deze mijlpaal te vieren organiseert de stichting onder andere de Bears in Mind Award op vrijdag 22 juni. Maar ook de beren in Het Berenbos kunnen rekenen op een feestdag; vandaag kregen zij speciaal geselecteerde ‘berelekkere’ hapjes. De beren krijgen al een gebalanceerd dieet, dat is gebaseerd op de voeding van beren in het wild. Maar tijdens het jubileumjaar is het ook voor de beren feest. Het is niet alleen leuk en lekker, maar verrijking stimuleert ook het natuurlijke gedrag van de beren. Opvallend genoeg kregen de beren maar geen genoeg van het zaagsel dat ook in het bos was gestrooid. Met name Björna werd helemaal wild en rolde vol enthousiasme door het zaagsel heen.

Veteraan Colin Bal kwam ook langs om te helpen tijdens het voeren. Colin heeft de actie ‘Operation Mackenzie’ opgezet om beren in Bosnië te helpen. Samen met zijn voormalige peloton heeft hij al op vele manieren geld ingezameld. Colin is blij dat hij op deze manier de beren in Het Berenbos kan verwennen, en hoopt dat Operation Mackenzie uiteindelijk leidt tot de bouw van een Berenbos in Bosnië. Operation Mackenzie is nog niet afgerond, want op woensdag 13 juni heeft Colin een benefietveiling georganiseerd in Bronbeek te Arnhem. Voor het opzetten van Operation Mackenzie zijn Colin Bal en zijn peloton genomineerd voor de Bears in Mind Award.

[Slideshow-verrijkingberen]