Home > Het Berenbos > Wolven

Als beren en wolven samenleven, wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Eind januari 2006 kregen de beren in Het Berenbos dan ook gezelschap van 4 wolven. In juli 2017 overleed de laatste wolf uit deze roedel. In juni 2018 is een nieuwe roedel van vijf mannelijke wolven bij de beren geplaatst. Doordat er genoeg voedsel en ruimte is in Het Berenbos, zijn er vrijwel nooit conflicten tussen beer en wolf. Het komt met enige regelmaat voor dat de wolven een beer ‘pesten’, maar dit mag niet als een agressief conflict gezien worden. Het is belangrijk om het natuurlijke gedrag van de beren (en wolven!) te stimuleren, om zo stereotiepe gedragingen tegen te gaan.

Sinds 7 september 2020 is de gehele wolvenroedel geadopteerd door een anonieme dierenbeschermer: ‘Omdat elk levend wezen recht heeft op een goed leven’. 

Word ook berenbeschermer

Al voor 5 euro per maand kunnen wij meer beren redden en hun leefgebied drastisch veranderen

Bekijk ook deze projecten