Home > Over ons

Stichting voor beren

Beren die in vrijheid een natuurlijk leven kunnen leiden, dáár gaan en staan we voor bij Bears in Mind. We komen beren te hulp die in gevangenschap in nood verkeren en bieden deze getraumatiseerde beren een nieuw leven in Het Berenbos of op andere opvanglocaties in Europa. Deze beren zijn ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild.

Bears in Mind zet zich al 30 jaar in voor de bescherming van de beer en met uw hulp kan Bears in Mind beerbescherming blijven voortzetten.

Directeur van de stichting, Ingrid Vermeulen vertelt over het lot van beren en waarom de stichting ter bescherming van beren belangrijk èn noodzakelijk is

Bekend van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen, beschermt Bears in Mind de beer in gevangenschap en in het wild.

Door middel van welzijnsverbetering, voorlichting & educatie en natuurbescherming, werkt Bears in Mind aan een toekomst waarin beren niet langer als gebruiksvoorwerp worden gezien en mens en beer harmonieus samenleven. Bears in Mind vormt de spil in veel beren beschermingswerk in Europa en geniet erkenning op wereldwijd niveau.

Bears in Mind is een stichting. Het heeft een bestuur en een aantal vaste medewerkers en vrijwilligers. De Project Commissie van Bears in Mind selecteert 2x per jaar de te ondersteunen projecten.

Geschiedenis

Voor het project Het Berenbos en andere opvangprojecten werd Bears in Mind (eerst als International Bear Foundation (Stichting Berenbos Rhenen) en later als Alertis) in 1993 opgericht. In de loop der jaren steunde Bears in Mind naast internationale welzijnsprojecten steeds meer projecten gericht op natuurbescherming, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting & educatie. Inmiddels is Bears in Mind een internationaal bekende berenbeschermingsorganisatie, die wereldwijd, maar vooral in Europese landen haar kennis, expertise en financiële middelen inzet voor bescherming van beren in het wild en hulp aan beren in nood.

Statuten en beleidsplan

U vindt op onze website onze missie, visie en doelen. Het beleidsplan voor de jaren 2016-2021 en de Statuten zoals vastgelegd bij de KvK kunt u hier downloaden.

Erkend goed doel

Bears in Mind heeft de status van ‘Erkend Goed Doel’. Deze erkenning is verleend door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving), de toezichthouder van de goede doelen sector. Dit houdt in dat Bears in Mind voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Op onze website staat het CBF-Erkenningspaspoort. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Jaarverslagen

Het financiële jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden

Het financiële jaarverslag 2021 kunt u hier downloaden

Hier financiële jaarverslag 2020 kunt u hier downloaden

Het financiële jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden

Het financiële jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden

Onze missie

Bears in Mind zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor de bescherming van beren (en hun leefgebied) in het wild, en beren in gevangenschap. De stichting werkt samen met overheden en lokale organisaties aan projecten op het gebied van natuurbescherming, welzijn, educatie en voorlichting. Onder de bescherming van het leefgebied van de beer (bruine beer, lippenbeer, brilbeer, honingbeer, Aziatische zwarte beer, Amerikaanse zwarte beer, ijsbeer) vallen ook andere diersoorten die hetzelfde leefgebied delen.

Red een beer

Onze visie

Bears in Mind gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus samenleven. Bears in Mind vormt de spil in veel beren-beschermingswerk in Europa en geniet erkenning op mondiaal niveau. Bears in Mind is dé berenstichting van Nederland.

Red een beer

Onze doelen

Natuurbescherming

Bears in Mind speelt een adviserende rol in en verleent (financiële) steun aan natuurbeschermingsprojecten.

Berenwelzijn

Bears in Mind adviseert m.b.t. het opvangcentrum voor misbruikte beren, Het Berenbos. Daarnaast spelen wij een adviserende rol ter verbetering van bestaande opvanglocaties en steunen tegelijkertijd de bouw van nieuwe. Bears in Mind houdt de internationale meldingssite www.bearalert.org & www.largebearenclosures.com voor beren in nood actueel

Educatie/Voorlichting

Bears in Mind fungeert als kenniscentrum over beren, beerbescherming, beerwelzijn, beeropvang, beer-educatie. Wij verzorgen voorlichtingen gericht op Nederlandse toeristen die naar landen waar beren voorkomen op vakantie gaan. Daarnaast verzorgen wij educatie op (basis)scholen en voor andere geïnteresseerde groepen.

Word ook berenbeschermer

Al voor 5 euro per maand kunnen wij meer beren redden en hun leefgebied drastisch veranderen

Bears in Mind team