Home > Word donateur

Er zijn diverse manieren waarop u Bears in Mind een eenmalige gift kunt geven. Al uw giften komen ten goede aan de projecten van Bears in Mind. Hieronder ziet u hoe u uw gift kunt verzorgen:

Donatie doen

Een eenmalige of terugkerende donatie kunt u regelen via ons donatieformulier. Hier kunt u ook een machtiging afgeven.

Een overschrijving doen via de bank

Overboeking per bank. Triodos rekeningnummer NL26TRIO 0254692664, t.n.v. Bears in Mind, onder vermelding van ‘Gift Bears in Mind’.

Geven met belastingvoordeel?

Kijk ook voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Er zijn speciale belastingregels voor instellingen ‘die het algemeen nut beogen (ANBI)’. Deze regels maken het mogelijk om een deel van uw schenking aan Bears in Mind af te trekken van uw belastbaar inkomen. Hier zijn natuurlijk wel enige voorwaarden aan verbonden:

  • U hebt de gift laten vastleggen
  • U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar Bears in Mind
  • Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
  • U maakt minimaal 5 jaar achter elkaar bedragen over
  • Bears in Mind levert geen tegenprestatie voor de gift

Het is voldoende voor de belastingdienst om dit vast te leggen via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. De belastingdienst heeft hiervoor standaard documenten beschikbaar gesteld:

1) Periodieke gift hierin staan alle gegevens van de overeenkomst;

2) Volmacht. Hiermee geeft u Bears in Mind ook een volmacht om de giften middels incasso van uw bankrekening af te schrijven.

Maakt u de bedragen zelf over dan is het eerste document voldoende. Wilt u ook een volmacht afgeven, dan vult u ook het document ‘Volmacht’ in. Vervolgens kunt u de bestanden naar Bears in Mind sturen. Wij zorgen dat u een ondertekend exemplaar retour krijgt.

Uw donateurschap omzetten naar een periodieke schenking

Bent u al donateur van Bears in Mind en wilt u overgaan tot een periodieke schenking? Dan wordt uw afgegeven machtiging voor het donateurschap automatisch ingetrokken. Afhankelijk van uw wensen maakt u dan zelf de bedragen over of incasseren wij het nieuwe bedrag van de periodieke schenking. Heeft u nog vragen? Vul dan het formulier in of bel tijdens kantooruren naar: 0317 – 650 220 of stuur een e-mail naar info@bearsinmind.org

Online schenking via onze webshop. Op deze manier kunt u kiezen uit een donatie van € 10,-, € 25,- of € 50,-. Leuk idee: u kunt de donatie ook cadeau doen. Wij versturen dan een persoonlijke dankkaart naar de ontvanger met de vermelding van de schenker erbij.

Online schenking via Geef.nl. Op deze website kunt u direct betalen en aangeven voor welk project uw bijdrage bedoeld is. Let op: 5 % van uw donatie wordt afgedragen om dit platform voor alle goede doelen mogelijk te maken. Meer info hierover.

Elke gift wordt door Bears in Mind enorm gewaardeerd, ongeacht de grootte!