Home > Beren als erfgenaam

U schenkt aan uw dierbaren en de zaken die u na aan het hart liggen. Door nu een testament op te maken kunt u voor uw nabestaanden en dierbaren blijven zorgen. Steeds vaker nemen mensen goede doelen op in hun testament. Ook de beren kunt u blijven steunen door Bears in Mind op te nemen in uw testament.

Beren die in vrijheid een natuurlijk leven kunnen leiden, dáár gaan en staan we voor bij Bears in Mind. We komen beren te hulp die in nood verkeren en bieden deze onderdak in Het Berenbos of op andere opvanglocaties. Deze beren zijn ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild en laten zien hoe beren echt zijn. Bears in Mind zet zich al 30 jaar in voor de bescherming van de beer en met uw hulp kan Bears in Mind beerbescherming blijven voortzetten.

“Dierenwelzijn en met name het berenleed door menselijk handelen hebben we altijd vreselijk gevonden. We hebben veel gereisd en daar hebben we veel nare dingen gezien. Beren in veel te kleine kooien alleen maar om toeristen te trekken. Vreselijk om zo’n beer in verschrikkelijke omstandigheden te zien. Het liefste zouden we ze ter plekke zelf redden, maar dat gaat natuurlijk niet. Bears in Mind kan dat gelukkig wel. Het voelt enorm waardevol om er een goed doel mee te kunnen steunen.”  Frans & Anneke

Een nalatenschap aan een goed doel kent twee mogelijkheden:

1) Legaat

Met een legaat kunt u zelf aangeven welk deel van uw erfenis u wilt nalaten aan een goed doel. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een legaat, een vastgesteld bedrag, aan Bears in Mind na te laten. Maar het kan ook om goederen gaan. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.

2) Beren als erfgenaam

Niet alleen familieleden, ook instellingen kunnen in een testament opgenomen worden. Wilt u een deel van of de gehele erfenis bijvoorbeeld ten goede laten komen aan de beren, dan kunt u Bears in Mind benoemen tot (mede-) erfgenaam. Deze manier van nalaten heet een erfstelling. Eerst worden alle rechten van anderen (boedelkosten, legaten en eventuele schulden) van de totale nalatenschap afgetrokken, van wat er overblijft krijgen de erfgenamen hun deel.

Algemeen Nut Beogende Instelling ANBIBears in Mind staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking in zijn geheel ten goede komt aan Bears in Mind.

Uw testament
Het testament wordt opgesteld bij de notaris. De kosten hiervoor verschillen per notaris. Voor gedetailleerde informatie over nalatenschappen en (fiscaal aftrekbare) schenkingen tijdens uw leven, kunt u terecht bij uw notaris. U kunt ook bellen met de Notaristelefoon: 0900-346 9393 (tussen 9.00 en 14.00 uur) of kijken op www.notaris.nl.

Executeur testamentair
Bears in Mind kan in sommige gevallen ook optreden als executeur testamentair. Neemt u hierover contact met ons op.

Fonds op naam
Het is mogelijk om uw nalatenschap in de vorm van een Fonds op Naam te laten opstellen. Hierover kunt u contact opnemen met Bears in Mind. Bij een Fonds op Naam kiest u zelf de bestemming die u het beste vindt aansluiten bij uw nalatenschap. Uiteraard moet deze wens wel vallen binnen de statutair vastgestelde doelen van Bears in Mind, en dus betrekking hebben op de bescherming van de beer op het gebied van Natuurbescherming, Welzijn of Voorlichting & Educatie. Bears in Mind hanteert hiervoor wel een drempel: de nalatenschap moet bij een Fonds op Naam minimaal € 50.000,- bedragen. In onderling overleg wordt bekeken op welke manier u dit Fonds op Naam als oprichter(s) wilt realiseren. U kunt de oprichting van het Fonds op Naam opnemen in uw testament, maar het is ook mogelijk om al bij leven het bedrag dat aan het Fonds op Naam is verbonden aan Bears in Mind te schenken, bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke schenking met een looptijd van 5 of 10 jaar. U schenkt dan gedurende de looptijd elk jaar een vastgesteld bedrag. Bijkomend voordeel is dat u in zo’n geval de schenking kan aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daarnaast ziet u dat het geld goed besteed wordt. De oprichting van een Fonds op Naam biedt u ook nog andere significante voordelen. U hoeft bijvoorbeeld niet zelf een stichting op te richten en bestuurders aan te wijzen. Dit bespaart u een lange reeks formaliteiten. Tevens bent u met een Fonds op Naam verzekerd van de continuïteit van het goede doel. Bears in Mind beheert het fonds en een commissie selecteert de projecten die binnen de doelstelling van het Fonds op Naam vallen. U weet dus zeker dat het geld daar terecht komt waar uw hart ligt. Met name belangrijk als het gaat om een Fonds op Naam ter ere van een dierbare overledene. Schenkt u tijdens uw leven dan wordt steeds overlegd waaraan het geld besteed kan worden, en ontvangt u updates over de projecten die onder het Fonds op Naam vallen.

Waardering
Het is een grote stap om u actief bezig te houden met uw testament. Bears in Mind waardeert het enorm als u de stichting opneemt in uw testament. Wij betrekken u dan ook graag bij het werk van de stichting. Indien u dit wenst nodigen wij u graag uit. Uiteraard sturen wij u ook met veel plezier onze kwartaalkrant de Berekrant toe.

Contact
Denkt u erover de beren op te nemen in uw testament?  Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dit kan middels een e-mail bericht naar info@bearsinmind.org of via 0317 650 220. Ingrid Vermeulen helpt u graag verder. U kunt ook het formulier invullen.

Aanvullende informatie
Specifieke informatie over erven en het opmaken van een testament vindt u ook op de website van de belastingdienst.