Home > Advertorial

In het kort

In het kort over Stichting Bears in Mind

Bears in Mind, bekend van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen, beschermt de beer in het wild en helpt de beer in nood.

In Het Berenbos worden getraumatiseerde en voormalige circus- en theaterberen opgevangen en in staat gesteld om weer beer te zijn. Deze beren zijn de ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild, en laten zien hoe beren echt zijn.

Wereldwijd initiëren en ondersteunen wij projecten om getraumatiseerde beren te redden uit miserabele omstandigheden, het leefgebied van de beer in het wild te beschermen en de lokale bevolking in harmonie te laten leven met de beren.

De projecten van Bears in Mind richt zich wereldwijd op drie kerngebieden;

  • welzijn,
  • natuurbescherming en
  • voorlichting & educatie

Het Berenbos is het meest zichtbare deel van ons werk in Nederland. De inrichting van het terrein en het Natuurlijk Voedselprogramma, zijn zo veel als mogelijk nagebootst uit de natuur. Hier kunnen getraumatiseerde beren hun ellendige verleden achter zich laten en worden ze in staat gesteld gewoon weer beer te zijn. Stichting Bears in Mind is volledig afhankelijk van donateurs, giften, sponsorgelden en nalatenschappen.

Bears in Mind is er voor beer en mens! Kijk voor meer informatie op www.bearsinmind.org

Wil je helpen beren weer gewoon beer te laten zijn?

Beren krijgen weer een bereleven

Het concept Het Berenbos werd bedacht: een opvanglocatie voor misbruikte beren, die hier de rest van hun leven weer beer mogen zijn. Sinds die tijd hebben vele mishandelde en misbruikte beren in Het Berenbos een goede opvangplek gekregen. Hier kunnen ze alsnog van een heerlijk berenleven genieten.

In Het Berenbos wordt de leefomgeving van de beer in het wild zoveel mogelijk nagebootst om het natuurlijke gedrag van de beer te stimuleren. De bewoners van het bos hadden jarenlang gezelschap van een aantal wolven. Ze krijgen een gevarieerd en seizoensgebonden dieet, gebaseerd op wat in de natuur beschikbaar is.

Word ook berenbeschermer

Al voor 5 euro per maand kunnen wij meer beren redden en hun leefgebied drastisch veranderen

Bekijk ook deze projecten