Wolven

Wolven

Als beren en wolven samenleven, wordt hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Eind januari 2006 kregen de beren in Het Berenbos dan ook gezelschap van 4 wolven. In juli 2017 is helaas de laatste wolf uit deze roedel overleden. In de nabije toekomst zal een nieuwe roedel wolven bij de beren worden geplaatst. Doordat beren en wolven nauwelijks concurreren om voedsel en er genoeg ruimte is in Het Berenbos, zijn er vrijwel nooit conflicten tussen beer en wolf. Het komt met enige regelmaat voor dat de wolven een beer 'pesten', maar dit mag niet als een agressief conflict gezien worden. Het is belangrijk om het natuurlijke gedrag van de beren (en wolven!) te stimuleren, om zo stereotiepe gedragingen tegen te gaan.