Home > Het Berenbos

Beren krijgen weer een bereleven
Het Berenbos bestaat uit twee hectare bos in Ouwehands Dierenpark. Voor de Griekse beren werd indertijd een ander onderkomen gevonden. Het Berenbos moest immers nog worden gebouwd. Toen in 1993 in Turkije het verbod op dansberen werd ingesteld en vele beren in beslag werden genomen, was Het Berenbos klaar voor ontvangst van een deel van deze beren. De overige beren werden ondergebracht in het opvangcentrum in Karacabey, Turkije.

In Het Berenbos wordt de leefomgeving van de beer in het wild zoveel mogelijk nagebootst om het natuurlijke gedrag van de beer te stimuleren. De bewoners van het bos hadden jarenlang gezelschap van een aantal wolven. Ze krijgen een gevarieerd en seizoensgebonden dieet, gebaseerd op wat in de natuur beschikbaar is.

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.

Bears in Mind
Voor het project Het Berenbos en andere opvangprojecten werd Bears in Mind opgericht, eerst als Stichting Berenbos Rhenen en later als Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming. Beren moeten zowel in gevangenschap als in het wild beschermd worden. Bears in Mind is inmiddels een internationaal bekende berenbeschermingsorganisatie, die vooral in Europese landen diverse natuurbeschermings- en welzijnsprojecten ondersteunt en initieert. Educatie speelt bij voorkeur een grote rol in de projecten, die altijd met lokale organisaties worden uitgevoerd. Gedurende de jaren kwamen er naast Het Berenbos, de buitenlandse welzijnsprojecten en Berenbossen ook steeds meer natuurbeschermingsprojecten bij.