Onze missie

Bears in Mind steunt en initieert projecten om beren in het wild te beschermen.

Bears in Mind zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor de bescherming van beren (en hun leefgebied) in het wild, en beren in gevangenschap. Bears in Mind werkt samen met overheden, lokale organisaties en universiteiten aan projecten op het gebied van natuurbescherming, welzijn, educatie & voorlichting. Onder de bescherming van het leefgebied van de beer (bruine beer, lippenbeer, brilbeer, honingbeer, Aziatische zwarte beer, Amerikaanse zwarte beer, ijsbeer) vallen ook andere diersoorten die hetzelfde leefgebied delen.

Lees meer over onze missie

Beren die in vrijheid een natuurlijk leven kunnen leiden, daar gaan en staan we voor bij Bears in Mind. We redden mishandelde, getraumatiseerde beren in nood en laten ze weer beer zijn in Het Berenbos. Deze beren zijn ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild en laten zien waarom bescherming nodig is. Bears in Mind zet zich al meer dan 30 jaar in voor dit doel en zal dit blijven doen tot zolang we niet meer nodig zijn.
Deze prachtige video laat het resultaat zien van ons werk en van onmisbare steun van donateurs.

Dit kunnen we samen bereiken

Helaas kan niet elke beer vrij in het wild leven: velen worden gedwongen op te treden in circussen, worden gehouden als aasbeer die moet vechten om te overleven of worden gedwongen te poseren voor selfies met toeristen. Deze beren worden beschouwd als een lucratieve bron van inkomsten voor hun eigenaars, en worden meestal in erbarmelijke omstandigheden gehouden. Wereldwijd zijn er vele vormen van wrede berenhouderij en mishandeling, en het is onze taak om in te grijpen. Steun onze campagnes om een einde te maken aan het houden van beren in ongeschikte en wrede omstandigheden!

Dit doen we met jouw bijdrage

Bears in Mind richt zich op drie kerngebieden: Natuurbescherming, Welzijn, en Voorlichting & Educatie. Met jouw bijdrage financieren we onder andere onze vreedzame en spraakmakende campagnes.

We doen wetenschappelijk onderzoek en leiden vrijwilligers op om het leefgebied van de beren te beschermen. Als alle belanghebbenden het nut van berenbescherming inzien, heeft het opvangen van beren veel meer zin. Bears in Mind werkt samen met lokale NGO’s en betrekt altijd alle partijen om samen tot een duurzaam resultaat te komen.

Het laatste beren nieuws

Raak geïnspireerd & betrokken. Ontdek de belangrijkste nieuwtjes en initiatieven van Bears in Mind.

Schenk met belastingvoordeel

Wist je dat je een groot deel van je gift aan Bears In Mind terug kunt krijgen van de Belastingdienst? Dit kan door je gift vast te leggen als periodieke schenking. Een berengoed idee!

  • Ontvangt tot 49,50% terug van de belastingdienst.
  • Door je gift vast te leggen, ontvangt Bears in Mind structurele steun die we hard nodig hebben om ons werk te kunnen blijven doen.
  • Je bepaalt zelf de hoogte van je schenking.
  • Je kunt ervoor kiezen om Bears in Mind met een extra bijdrage te steunen, zonder dat het je zelf meer kost.

periodiek schenken