Home > Uncategorized > Persbericht Opvangcentrum voor wilde (circus)dieren in Rusland

Nieuwe manier van fondsenwerven voor het allereerste opvangcentrum voor wilde (circus)dieren in Rusland

Onlangs is de Russisch-Britse dierenwelzijnsorganisatie ‘Forgotten Animals’ gestart met het werven van fondsen voor een opvangcentrum voor wilde dieren in Rusland. Bears in Mind adviseert deze NGO over de bouw van een dergelijk centrum, en dan met name het deel waar beren zullen worden ondergebracht. Voor het genereren van giften wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde blockchain technologie, middels een speciaal platform genaamd ALICE. Bears in Mind vervult hierbij de rol van ‘validator’ en zal  elke stap beoordelen.

De situatie in Rusland
Via het meldingsplatform voor beren in nood (www.bearalert.org) heeft Bears in Mind jarenlang meldingen gekregen over Russische beren die onder vaak erbarmelijke omstandigheden gehouden werden. De lakse wetgeving en beperkte handhaving leidden ertoe dat Bears in Mind vaak niet meer kon doen  dan de data verzamelen en de eigenaren ter plaatse te adviseren over het verbeteren van de verzorging van en het voedsel voor de beren. Het bekendste voorbeeld hiervan is beer Katya geweest. Deze beer zat jarenlang opgesloten in een omgebouwde bus op een verlaten industrieterrein in St. Petersburg, en de eigenaar bleef weigeren de beer af te staan. Een opvangcentrum voor wilde (circus-)dieren en dieren die als huisdier werden gehouden, biedt de overheid de mogelijkheid dieren daadwerkelijk in beslag te nemen.

Blockchain
Voor het eerst in deze sector wordt bij de fondsenwerving gebruik gemaakt van blockchain technologie. De verschillende stappen die leiden tot het uiteindelijke doel, de bouw van een opvangcentrum, worden steeds gescreend alvorens een volgende stap gemaakt kan worden. Bij aanvang van elke stap in het proces wordt 50% van het benodigde geld beschikbaar gesteld. Pas nadat het onderdeel  aan de gestelde eisen voldoet en goedgekeurd is door Bears in Mind, zal de andere helft worden uitbetaald om de stap in het proces te volbrengen. Lukt het uiteindelijk niet om het doel te realiseren dan ontvangen de donoren het geld retour. Op deze manier is het gehele proces bijzonder transparant en veilig, voor zowel de donoren als de uitvoerende organisatie.