Home > Voorlichting & Educatie

Het verkeerd opbergen van afval is een serieus probleem. Veel wilde dieren zijn aangetrokken tot etensresten, een relatief gemakkelijk maaltje. Zo ook in Slowakije. Vooral bij hotels en op kampeerplaatsen in de berggebieden staan open vuilniscontainers buiten en plastic zakken met afval ernaast. Beren komen hier op af en zoeken eetbare spullen tussen het vuilnis. Hierdoor komen ze dicht bij mensen met alle gevolgen van dien. Bears in Mind streeft er samen met de Slovak Wildlife Society (SWS) naar om dit te voorkomen. Door gebruik van bearproof afvalbakken, die beren niet open kunnen krijgen, maar ook door educatie. Er is een website (www.medvede.sk), een film en schriftelijk voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Door het geven van lezingen op onder meer scholen, in gemeenschapshuizen en hotels informeert men mensen beter over hoe om te gaan met beren.

Slowakije ‘bear proof’
Bij een hotel in het hoge Tatra gebergte zette men als eerste test een prototype container neer. Een jonge beer, een regelmatige ‘gast’ van het hotel, kreeg de vuilnisbak niet open. Komende jaren worden er meer van de goedgeteste vuilnisbakken gefabriceerd en op plaatsen waar men gemotiveerd is om op een vredige manier iets aan de problemen te doen, neergezet. Tegelijkertijd worden er andere praktische oplossingen, zoals opslag van containers in een schuur of het plaatsen van hekken met elektrische bedrading eromheen, aangereikt. Elke specifieke plek vraagt om een eigen oplossing.

Partner:

Slovak Wildlife Society

In 2005 heeft Bears in Mind zowel de vormgeving als de inhoud van het lespakket flink aangepast. Naar aanleiding van een onderzoek onder mytylscholen en scholen voor langdurig zieke kinderen heeft Bears in Mind besloten het lespakket eveneens aan te passen aan de wensen van dit speciale onderwijs. Aan de hand van gesprekken met deskundigen van deze scholen zijn er leuke en leerzame lessuggesties toegevoegd. Hierdoor bevat het lespakket meer ‘belevingsaspecten’ en ICT toepassingen. Bij het invullen van een eigen berenproject kunnen scholen gebruik maken van de diverse suggesties die de cd-rom ‘Lespakket Berenwijs’ biedt.

Het bevrijden van beren in nood, Het Berenbos en het organiseren van goede opvanglocaties in het buitenland vormen de bekendste werkzaamheden van Bears in Mind. In de loop der tijd is echter ook de ‘preventie’ steeds belangrijker geworden: voorkomen dat beren gebruikt worden voor menselijk vermaak en dat de natuurlijke leefomgeving van de beer verdwijnt. Zo streeft Bears in Mind met wetenschappelijk onderzoek en natuurbeschermingsprojecten naar een beschermde leefomgeving van de beer. Tevens wil de stichting met voorlichting- en educatieprojecten duidelijk maken dat mensen zelf een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de berenproblematiek.

Inmiddels is het lespakket ‘Berenwijs’ niet meer leverbaar. Een nieuw lespakket zal spoedig ontwikkeld worden.