Home > Welzijn

Op 1 oktober 2022 reist het team van Bears in Mind af naar Bosnië Herzegovina om daar een volgende beer uit een noodlottige situatie te bevrijden! Dit keer een jong vrouwtje. Voor dit transport hebben we weer de hulp van EKIPA ingeroepen, die al eerder beren voor ons uit Oekraïne, Bulgarije en Spanje heeft vervoerd.

De berin heeft haar eerste 6 levensjaren doorgebracht in een klein donker hok bij iemand thuis, verborgen gehouden van de buitenwereld. Pas in 2021 kwamen we haar op het spoor en hebben we samen met de verantwoordelijke autoriteiten in Bosnië gezorgd dat de berin uiteindelijk werd overgeplaatst naar een tijdelijk verblijf in Sarajevo Zoo. Hier zit ze sinds begin dit jaar en hebben we extra geld voor voedsel en medische verzorging naar de dierentuin gestuurd om haar voor te bereiden voor de reis naar Het Berenbos in Rhenen. Deze zal maandagochtend vroeg beginnen…

We houden jullie op de hoogte!

Na de succesvolle registratie van legaal en illegaal gehouden beren in gevangenschap in Bosnië en Herzegovina (Pašić and Trbojević, 2018), is het tijd voor de tweede fase; de ontwikkeling van een opvangcentrum met educatieve functie, het ‘Bear Sanctuary and Educational Center in Bosnia and Herzegovina’ (BSEC B&H). Een uitgebreid plan van aanpak is hiervoor nodig.

Dit plan omvat diverse belangrijke stappen:

  • Steun van de verantwoordelijke ministeries;
  • Toestemming om beren te transporteren van de ene naar de andere entiteit;
  • Steun van alle jagersverenigingen die met beren te doen hebben;
  • Financiële middelen voor de bouw van het centrum.

Op dit moment is dit plan in ontwikkeling. Zodra er nieuws is, berichten we erover via onze kanalen.

Om de regering van Laos bij te staan in het streven de praktijk van beerboerderijen en de illegale handel in dieren te stoppen, heeft FTB een gloednieuw opvangcentrum gebouwd: het Luang Prabang Wildlife Sanctuary. Het opvangcentrum zal ook een opvang en Intensive Care Unit voor weesbeertjes krijgen. Bears in Mind ondersteunt FTB bij de bouw hiervan. De verblijven inclusief een 15.000 m2 grote buitengebied zijn al gerealiseerd, evenals quarantaine faciliteiten en een compleet behandelcentrum.

Om ook de groeiende stroom weesberen op te kunnen vangen, wordt er een opvang voor deze jonge beertjes gebouwd. Dit is gebaseerd op het reeds bestaande centrum in het Cambodian Bear Sanctuary. De opvang zorgt ervoor dat de beertjes kunnen worden opgevangen en grootgebracht in een veilige omgeving, niet toegankelijk voor bezoekers en binnen het park dat hoogstwaarschijnlijk hun nieuwe thuis gaat worden. Op dit moment is er nog geen gespecialiseerde opvang voor weesberen in Laos, wat ertoe leidt dat de beertjes vaak tijdelijk ergens worden ondergebracht. Als ze groter worden komen ze vaak in verblijven terecht waar het risico op contact met grotere beren erg hoog is. De nieuwe opvang kent slaapmogelijkheden voor de verzorgers, zodat er continu voor de beren gezorgd kan worden. Er is een schone en steriele ruimte voor het bereiden van eten en de dagelijkse verzorging van de cubs zoals het wegen. De allerkleinste beren kunnen in een incubator worden geplaatst zodat ze beschermd zijn tegen de koude nachten. Als de beertjes groter worden, kunnen ze zich uitleven op speciale speelplekken zonder het risico zichzelf te verwonden.

FPWC gebruikt vooral filmbeelden om de enorme biodiversiteit die Armenië en de hele zuidelijke Kaukasus rijk is, onder de aandacht te brengen. De regio is een zogenaamde ‘hotspot’. Dit houdt in dat het gebied tot één van de meest soortenrijke en tevens meest bedreigde op aarde hoort. De lokale bevolking is zich nauwelijks bewust van de enorme rijkdom en houdt zich daarom vrijwel niet bezig met beschermen ervan. FPWC werkt op alle mogelijke manieren aan het creëren van bewustzijn bij de lokale bevolking, van jong tot oud.

Sinds 2011 is FPWC nauw betrokken bij de dierentuin van Yerevan. Een unieke gelegenheid om de rijke natuur van Armenië ook hier naar voren te brengen. Daarnaast is het vooral zaak om de vele verblijven die de dierentuin rijk is, aan te pakken zodat het welzijn van de dieren toeneemt. Het oude berenverblijf hoort daar toe. Een zachte ondergrond, schuilmogelijkheden en klimstructuren bieden de twee jonge beren al veel meer gelegenheid om hun natuurlijke gedrag te ontplooien. De verzorgers zijn getraind en weten nu als geen ander hoe ze beren moeten verzorgen. Het nieuwe, 5 hectare grote, berenverblijf is inmiddels opgeleverd en eind 2017 is met financiële hulp van Bears in Mind de eerste beer uit haar benarde situatie gered en ondergebracht in het nieuwe verblijf. Lees hier meer over dit project: Beter leven voor Armeense beren in nood.

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.

In samenwerking met Bears in Mind heeft BWS vanaf 1999 zo’n 70 Bulgaarse dansberen, dierentuinberen en circusberen van een chip voorzien. Sindsdien bezoekt BWS deze beren regelmatig en geeft ze veterinaire zorg. Inmiddels is er ook een opvangcentrum, Belitza Dancing Bear Center, gebouwd waar in 2008 de laatste dansberen zijn opgevangen.

Bulgaarse dansberen van de straat
Dat de dansberen nu uit het straatbeeld zijn verdwenen, betekent niet dat het project van Bears in Mind is afgelopen. Bears in Mind gaat, samen met BWS, door met haar jaarlijkse bezoeken aan de beren die in circussen of dierentuinen worden gehouden. De Bulgaarse overheid heeft aan BWS gevraagd om alle nieuw geboren beren in gevangenschap te voorzien van een chip om zo hun wel en wee in de gaten te kunnen houden. Bears in Mind wil ook in andere landen o.a. voor de beren in Georgië, Armenië en Albanië, een vergelijkbaar project opzetten.

India telde in 2007 ongeveer 1200 dansberen, waarvan de meeste inmiddels zijn gered en opgevangen door met name Wildlife SOS. Deze organisatie vangt echter niet alleen beren op, maar werkt ook aan preventieve maatregelen. ABears in Mind biedt Wildlife SOS financiële ondersteuning.

Werkwijze
Wildlife SOS pakt het probleem bij de bron aan. Zodra een melding over een dansbeer binnenkomt, gaan medewerkers direct naar de aangewezen plek. De beer wordt in beslag genomen en de eigenaar ingerekend. Vervolgens komt, in samenwerking met de Indiase overheid, een sociaal traject op gang. De beer vormt de inkomstenbron van de familie. Als hij wordt weggehaald is de kans groot dat een familielid weer een nieuwe beer aanschaft. Wildlife SOS doorbreekt deze vicieuze cirkel door de familie te helpen bij het ontwikkelen van een andere inkomstenbron. De eigenaar van de beer krijgt 50.000 roepies ter compensatie van de beer, zijn kinderen kunnen naar school en hij krijgt hulp bij het ontwikkelen van een alternatieve bron van bestaan. De ‘oudste’ (chief) van de uitgebreide familie krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat familieleden niet dezelfde fout begaan. Deze aanpak werkt. Er komen geen dansberen meer bij en Wildlife SOS werkt aan de redding en opvang van de nog resterende dansberen.

In 2016 is voor de 4e keer een inventarisatie gemaakt en alle informatie is verzameld in de database. Sinds de laatste inventarisatie in 2013 zijn diverse beren van eigenaar veranderd en sommige beren zijn helaas verdwenen of overleden. Doel is om alle beren uiteindelijk op te vangen in de nieuwe LBE van Tbilisi Zoo. 

Kooiberen
Georgië heeft een groot probleem met beren in gevangenschap. Bears in Mind en NACRES werken al jaren naar een oplossing. En die lijkt nu dichterbij dan ooit! Tot op heden is er zoveel mogelijk informatie over de beren en hun eigenaar verzameld in een centrale database. De eigenaren van de beren kregen tijdens een bezoek advies over verbetering van voedsel, huisvesting, gezondheid en verzorging. Ook werd gecontroleerd of de eigenaar in het bezit is van de juiste vergunning om de beer te mogen houden. Dit bleek vaak niet het geval. De eigenaren van de ‘kooiberen’ zijn voor hun inkomsten niet direct afhankelijk van de beren. Het lijkt erop dat de beer voor hen een soort statussymbool vormt. In 2007 zijn drie beren (Igor, Duuk en Diesel) uit een gesloten dierentuin nabij de hoofdstad Tbilisi naar Het Berenbos in Rhenen gebracht. Deze actie heeft veel media aandacht getrokken en veel positieve reacties uit het hele land teweeggebracht. Hierdoor is het probleem definitief op de kaart gezet en lijkt het er nu op dat er in de nabije toekomst daadwerkelijk een einde gaat komen aan deze vorm van berenmisbruik!

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.

 

Het doel van Karuna Society for Animals and Nature is om een eerste opvang te bieden aan beren die worden gered. De organisatie houdt nauw contact met de overheid en de grotere opvangcentra. Zodra er plek is verhuist de beer om daar van een echt bereleven te genieten. Hoewel er de laatste vijf jaar al veel is verbeterd voor de lippenberen, bestaat er nog steeds veel handel in dansberen. Bears in Mind steunt Karuna Society for Animals and Nature bij de opvang van ex-dansberen. 

Handel in dansberen
Nadat dansberen in beslag zijn genomen en de nodige veterinaire zorg hebben gehad, keren ze met officiële vergunning voorlopig terug naar hun eigenaren. Die moeten met hun beren in de regio blijven. De eigenaren krijgen een geldbedrag, zodra ze hun beer bij een de opvangcentra brengen als daar plaats is. Helaas vluchten eigenaren met de beren regelmatig buiten de grenzen van hun regio naar gebieden waar minder toezicht is. Vergunningen worden gekopieerd en aan andere beren gekoppeld. Controle van de vergunningen binnen en communicatie tussen Indiase staten is bijzonder lastig. De handel in dansberen blijft hierdoor op grote schaal bestaan.

Het vrouwtje bleek drachtig te zijn waardoor de dieren de toch al veel te kleine kooi met zijn vieren moesten delen. De omstandigheden waren slecht. De beren kregen onvoldoende verzorging, water en voedsel. Begin 2009 kwam bij Bears in Mind de melding van deze beren binnen. Na een grondige voorbereiding konden de vier beren vlak voor de Kerst op transport naar Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen. 

Een nieuw leven
De beren kregen vanaf eind december 2009 een nieuw leven. Eenmaal in Het Berenbos aangekomen gingen de vier in quarantaine om te kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving en voor een grondig veterinair onderzoek. De gebitten van alle beren werden onderzocht en behandeld. Als gevolg van slechte huisvesting en voeding waren hun tanden en kiezen zodanig aangetast dat er diverse gebroken tanden getrokken en gaatjes gevuld moesten worden. Bij één beer is ook een wortelkanaalbehandeling gedaan. De twee oude beren, één blind en de ander doof, konden aansterken om in Het Berenbos geïntroduceerd te worden. Voor de andere twee beren vonden we een nieuw thuis in een groot berenpark in Duitsland. De twee ‘oudjes’, Bruce en Ronja, zijn in juli 2010 met succes bij de rest van de beren losgelaten. Beide beren zijn inmiddels helaas al overleden, Bruce in juni 2011 en Ronja in December 2012.

Beren die gewend zijn aan het leven in gevangenschap kunnen zich niet meer redden in het wild. Op zoek naar voedsel komen ze meestal te dicht bij de menselijke nederzettingen. Dit heeft vaak conflicten tot gevolg. Zo ook met één van de drie beren, een beer met drie poten (Driepoot). Die bleek een boer te hebben aangevallen. De boer wist de beer te vangen en met behulp van Bears in Mind en ARKA werd Driepoot weggehaald en in een klein opvangcentrum in Banostor geplaatst. Voor de andere twee beren was het te laat, zij werden gedood door jagers. 

Berenbos in Servië
Het is niet gelukt om Driepoot in Het Berenbos te krijgen. Het verkrijgen van zijn eigendomspapieren en een exportvergunning (CITES) uit Servië bleek problematisch. Om Driepoot en ook de vier andere beren in Banostor toch een beter onderkomen te geven, financierde Bears in Mind de uitbreiding van het opvangcentrum. Er kwam een prachtig buitenverblijf bij.

Driepoot heeft zijn laatste jaren in een 500m² Berenbos op miniformaat geleefd en werd tot zijn einde liefdevol verzorgd door de Servische dierbeschermingsorganisatie ARKA. Hij stierf in 2011.