Home > Status bruine beer Albanië Macedonië

Door het DNA uit het haar en poep van de beer te analyseren, kan men een schatting maken van het aantal beren in een bepaald gebied. Haarmonsters nam men af op telefoonpalen. Als beren jeuk hebben, schuren ze graag met hun rug tegen deze houten palen. In het laboratorium worden nu de laatste testen gedaan. Deze gegevens in samenhang met meldingen van beren geven een goed beeld van waar de beren zich bevinden. Men is echter in Albanië begonnen met het vervangen van de houten palen door betonnen exemplaren, wat het onderzoek bemoeilijkt. De beren vinden beton aanzienlijk minder aantrekkelijk om tegenaan te schuren!

Taverneberen
In Macedonië heeft het projectteam geen beren kunnen vinden die privé in gevangenschap worden gehouden. In Albanië daarentegen zijn al tientallen beren geïdentificeerd. Ze zitten in kleine, slecht onderhouden dierentuinen of in kooien bij restaurants, de zogenaamde ‘taverneberen’. De meeste dieren zitten in veel te kleine hokken en krijgen slecht en weinig eten en drinken. Het hebben van een ‘tavernebeer’ is erg in trek en de vraag naar nieuwe jonge dieren neemt toe. De jongen worden voornamelijk in het wild gevangen. Dit leidt weer tot bedreiging van de wilde populatie. Het hebben van opgezette grote roofdieren (beren en wolven) als extra attractie bij een restaurant is ook erg populair.

Bears in Mind werkt samen met haar Albanese partner PPNEA aan een vervolgproject om de beren in gevangenschap in Albanië te helpen, om zo ook de populatie in het wild beter te beschermen.