Home > Beren in nood in Albanië

Hoewel bruine beren in Albanië beschermd zijn bij wet, worden er veel wilde beren gestroopt en is controle hierop nihil. Ook is het houden van beren in gevangenschap verboden. Uit onderzoek van PPNEA in 2011 bleek dat er 28 beren onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden. Zwakke handhaving en een hoge mate van corruptie in het land zorgen er voor dat de populatie wilde beren steeds verder afneemt. Recente schattingen gemaakt door de LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) variëren tussen de 180-250 wilde beren in Albanië.

Redenen voor het houden van beren
Hoewel er in Albanië op diverse plekken openlijk beren worden gehouden bij restaurants en cafés, blijkt uit een enquête uitgevoerd door PPNEA dat de meeste mensen dit sterk afkeuren. Volgens hen gebruiken ze de beren niet om klanten te trekken. De eigenaren willen er dus kennelijk geen geld mee verdienen! Maar wat is dan wel de motivatie om berenjongen voor veel geld van een stroper te kopen en het risico te lopen op een boete omdat het houden van beren illegaal is? Om over de kosten voor jarenlange zorg voor een beer nog maar niet te spreken! Mogelijk worden beren gehouden als statussymbool en hebben de eigenaren connecties met de onderwereld. Dit zijn vermoedens. De werkelijke factoren moeten worden onderzocht, te meer omdat het aantal beren dat onder dergelijke omstandigheden gehouden wordt, toeneemt. Met alle gevolgen voor de wilde populatie!

Toekomst
Het is onduidelijk wat er in de nabije toekomst zal gebeuren met de vele beren in nood in Albanië. Samen met haar partners zal Bears in Mind er bij de overheid op blijven aandringen dat dit probleem opgelost moet worden. Er moet een opvang voor deze beren in Albanië komen. Zodra er nieuws is zullen we hierover op onze website en social media schrijven.

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.