Home > Bruine beer

De bruine beer heeft het grootste verspreidingsgebied van alle beersoorten. De grotere populaties komen voornamelijk voor in Scandinavië, de Balkan, Eurazië, delen van Azië (Siberië) en Noord-Amerika. De in Amerika leven grizzly beren zijn ook bruine beren. De bruine beer leeft in uitgestrekte bossen, bergachtige gebieden en toendra’s. Het leefgebied van de Europese bruine beer is te vinden in het overzicht van beren in Europa.

Dieet
Hoewel de bruine beer tot de grote carnivoren behoort, is hij een echte omnivoor die voornamelijk plantaardig voedsel zoals vruchten, grassen, zaden, bessen, wortels, knollen en noten, eet. Hij heeft een voorliefde voor honing en andere zoetigheid. Verder eet hij insecten, vis, kleine zoogdieren en dode grotere dieren. In sommige gebieden jaagt hij ook op grote hoefdieren zoals elanden, rendieren en edelherten.

Winterrust
Bruine beren gaan gedurende circa vijf maanden in winterrust. Dit is niet hetzelfde als bijvoorbeeld bij egels, die echt in winterslaap gaan. Afhankelijk van de breedtegraad waar de beren leven kiezen ze een bestaand hol of graven ze er zelf een.

Sociaal gedrag
De bruine beer is een solitair dier en heeft zijn eigen territorium. Soms kunnen territoria overlappen. Zo beslaat het territorium van een volwassen mannetje meestal de territoria van meerdere vrouwtjes en overlapt het soms met de territoria van andere mannetjes. De bruine beer leeft veel alleen, met uitzondering van de paartijd. Op plaatsen waar voedsel in overvloed is komen beren vaak bij elkaar, zoals bij de zalmtrek.

Status
De Europese bruine beer is al in grote delen van zijn voormalig leefgebied uitgeroeid. Ook andere ondersoorten van de bruine beer, zoals de grizzly beer in Noord-Amerika, worden veelal bedreigd. Het aantal bruine beren wordt wereldwijd op 100.000 individuen geschat. Volgens de IUCN-status wordt de bruine beer ‘veilig’ genoemd. Op een aantal plaatsen wordt de populatie wel als bedreigd beschouwd.

Factsheet Bruine Beer (Ursus arctos)