Bears in Mind Team

Bears in Mind Team
Ingrid Vermeulen Koen Cuyten
Ingrid Vermeulen
directeur
Koen Cuyten
project manager
  Tilly Leatomu
 

 
Tilly Leatomu
financieel medewerker
Bestuur Bears in Mind
Bestuur Bears in Mind:
drs. Ton Dorresteijn (voorzitter)
drs. Pauline Weijers (penningmeester)
dhr. Robin de Lange (secretaris)
dr.ir. Frank van Langevelde
drs. Sandra van der Wielen
mw. Fiona Natrop

De bestuurders van Bears in Mind doen dit werk onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.

De functies van de Bears in Mind directie en medewerkers zijn ingedeeld volgens de Leisure schalen.