Home > Weesberen Roemenië

In 2004 is in Harghita regio in Roemenië een weesberenopvangcentrum opgericht. Men is begonnen met het ontwikkelen van een methode om jonge beertjes te rehabiliteren oftewel om ze voor te bereiden op het leven in het wild door middel van een soort ‘bereles’ die tussen 1,5 en 2 jaar in beslag neemt. Als de beertjes deze periode goed doorstaan en ‘geslaagd’ zijn, kunnen ze worden uitgezet in het wild. De beren waarvan blijkt dat ze het waarschijnlijk niet zullen redden in het wild, worden in een ander permanent opvangcentrum geplaatst. Maar dit gebeurt zelden.

De omstandigheden
In veel Oost-Europese landen waar beren in het wild voorkomen, worden jaarlijks talloze weesberen gevonden. De moeder is door stropers of een ongeluk om het leven gekomen en de jonge beren zijn nog te klein om te overleven in het wild. Meestal eindigen ze in een opvangcentrum of dierentuin. Vaak zijn de beren al zo gewend geraakt aan mensen dat het niet meer mogelijk is om ze terug te plaatsen in het wild. Als dergelijke beren wel worden teruggezet, bestaat de kans dat het zogenaamde ‘probleemberen’ worden: beren die niet bang zijn om in de buurt van dorpen en mensen te komen om voedsel te zoeken. Dit leidt tot ongewenste en gevaarlijke situaties waarbij mensen gevaar lopen. Maar uiteindelijk is het meestal de beer die gevangen of gedood wordt.

Het project wordt uitgevoerd door Leonardo Bereczky, van Bear Again. Sinds 2004 heeft het Orphan Rehabilitation Centre in de Roemeense Karpaten tussen de 150 en 200 weesbeertjes opgevangen om ze te rehabiliteren en weer uit te zetten in hun natuurlijke omgeving. Leonardo heeft aangetoond dat de meeste wezen na vrijlating perfect kunnen functioneren in het wild en evenveel natuurlijk gedrag vertonen als hun volledig wilde soortgenoten.