Home > Wachttoren Roemenië

Diverse educatieve activiteiten (productie van lesmateriaal en een website) worden ontplooid en men bouwt een uitkijktoren voorzien van informatiepanelen. De toren zal onderdeel zijn van een eco-trail met lokale gidsen door het oude bosgebied en wordt volledig gefinancierd door Bears in Mind. De toren wordt ook gebruikt voor (ecologisch) onderzoek.

De regio
Het Tibles gebergte in Roemenië wordt gekenmerkt door zeer oud en ongerept bos, zogenaamd old-growth forest waarin talloze zeldzame vogels en grotere roofdieren zoals de bruine beer, wolf en lynx voorkomen. De lokale bevolking vond tot voor kort voldoende werkgelegenheid in de mijnen, landbouw en kleinschalige bosbouwprojecten. Maar de meeste mijnen zijn inmiddels gesloten waardoor men genoodzaakt is nieuwe bronnen van inkomsten te zoeken. Er zijn plannen om de laatste 4.000 ha van het ongerepte bos te kappen en te ontginnen. Het kappen en verkopen van de grote oude bomen levert veel geld op, maar gaat ten koste van het leefgebied van de bruine beer en andere diersoorten.