Home > Opvang lippenberen India

Het doel van Karuna Society for Animals and Nature is om een eerste opvang te bieden aan beren die worden gered. De organisatie houdt nauw contact met de overheid en de grotere opvangcentra. Zodra er plek is verhuist de beer om daar van een echt bereleven te genieten. Hoewel er de laatste vijf jaar al veel is verbeterd voor de lippenberen, bestaat er nog steeds veel handel in dansberen. Bears in Mind steunt Karuna Society for Animals and Nature bij de opvang van ex-dansberen. 

Handel in dansberen
Nadat dansberen in beslag zijn genomen en de nodige veterinaire zorg hebben gehad, keren ze met officiële vergunning voorlopig terug naar hun eigenaren. Die moeten met hun beren in de regio blijven. De eigenaren krijgen een geldbedrag, zodra ze hun beer bij een de opvangcentra brengen als daar plaats is. Helaas vluchten eigenaren met de beren regelmatig buiten de grenzen van hun regio naar gebieden waar minder toezicht is. Vergunningen worden gekopieerd en aan andere beren gekoppeld. Controle van de vergunningen binnen en communicatie tussen Indiase staten is bijzonder lastig. De handel in dansberen blijft hierdoor op grote schaal bestaan.