Home > Opvang dansberen India

India telde in 2007 ongeveer 1200 dansberen, waarvan de meeste inmiddels zijn gered en opgevangen door met name Wildlife SOS. Deze organisatie vangt echter niet alleen beren op, maar werkt ook aan preventieve maatregelen. ABears in Mind biedt Wildlife SOS financiële ondersteuning.

Werkwijze
Wildlife SOS pakt het probleem bij de bron aan. Zodra een melding over een dansbeer binnenkomt, gaan medewerkers direct naar de aangewezen plek. De beer wordt in beslag genomen en de eigenaar ingerekend. Vervolgens komt, in samenwerking met de Indiase overheid, een sociaal traject op gang. De beer vormt de inkomstenbron van de familie. Als hij wordt weggehaald is de kans groot dat een familielid weer een nieuwe beer aanschaft. Wildlife SOS doorbreekt deze vicieuze cirkel door de familie te helpen bij het ontwikkelen van een andere inkomstenbron. De eigenaar van de beer krijgt 50.000 roepies ter compensatie van de beer, zijn kinderen kunnen naar school en hij krijgt hulp bij het ontwikkelen van een alternatieve bron van bestaan. De ‘oudste’ (chief) van de uitgebreide familie krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat familieleden niet dezelfde fout begaan. Deze aanpak werkt. Er komen geen dansberen meer bij en Wildlife SOS werkt aan de redding en opvang van de nog resterende dansberen.