Home > Genetisch onderzoek naar brilberen

Het doel van dit project is om de basis (genetische variatie en structuur) te leggen van de Venezolaanse brilbeer populaties welke gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een beschermingsplan, voor de beer en zijn leefgebied. Om dit ultieme doel te bewerkstelligen heeft dit project diverse uitgangpunten:

  • Het achterhalen van genetische patronen in en tussen populaties (genetische variëteit en discontinuiteit); 
  • Het vaststellen van het aantal en de verspreiding van unieke populaties (ESU’s);
  • Het onderzoeken van genetische patronen in relatie tot landschapskenmerken (topografie, habitat types, menselijke verstoring, grootte van habitat en afstand tussen habitat etc.).

De onderzoeksmethoden zijn verdeeld in drie fases: veldwerk/onderzoek, DNA microsatelliet analyse, en analyses van genetische variatie / geostatistiek in en tussen de populaties.

The project has produced two protocols that increase the research teams’ ability to gather non-invasive hair samples in the field and increase the probability of DNA amplification success while analysing the samples in the laboratory. Moreover, the Venezuelan Government has adopted this project and the methodologies developed as its own program. The new “Monitoring of Andean bear population in the Venezuelan Andes Program” is a Ministry of Environment national Program using all the techniques and protocols developed for this project. Besides that, the techniques are being used in two additional projects that focus on the survey and monitoring of Andean bear populations using non-invasive techniques.