Home > Driepoot Servië

Beren die gewend zijn aan het leven in gevangenschap kunnen zich niet meer redden in het wild. Op zoek naar voedsel komen ze meestal te dicht bij de menselijke nederzettingen. Dit heeft vaak conflicten tot gevolg. Zo ook met één van de drie beren, een beer met drie poten (Driepoot). Die bleek een boer te hebben aangevallen. De boer wist de beer te vangen en met behulp van Bears in Mind en ARKA werd Driepoot weggehaald en in een klein opvangcentrum in Banostor geplaatst. Voor de andere twee beren was het te laat, zij werden gedood door jagers. 

Berenbos in Servië
Het is niet gelukt om Driepoot in Het Berenbos te krijgen. Het verkrijgen van zijn eigendomspapieren en een exportvergunning (CITES) uit Servië bleek problematisch. Om Driepoot en ook de vier andere beren in Banostor toch een beter onderkomen te geven, financierde Bears in Mind de uitbreiding van het opvangcentrum. Er kwam een prachtig buitenverblijf bij.

Driepoot heeft zijn laatste jaren in een 500m² Berenbos op miniformaat geleefd en werd tot zijn einde liefdevol verzorgd door de Servische dierbeschermingsorganisatie ARKA. Hij stierf in 2011.