Home > Campagne tegen berenmisbruik

De stichting blijft financiële middelen voor opvanglocaties voor beren die worden bevrijd beschikbaar stellen en geeft voorlichting over dit onderwerp. Voor de opvang van de misbruikte beren in Azië werkt Bears in Mind samen met de Aziatische dierenwelzijnsorganisatie Animals Asia Foundation (AAF). In Vietnam is de opvanglocatie Tam Dao Bear Centre gebouwd en op termijn worden ook in China meer beren bevrijd en wordt het bestaande opvangcentrum China Bear Rescue van Animals Asia uitgebreid.