Home > Berenonderzoek Nepal

De onderzoekers interviewen mensen uit de dorpen in deze regio waar conflicten zijn tussen mensen en beren. Er wordt DNA materiaal verzameld aan de hand van haarmonsters en poep en er wordt gekeken naar sporen (klauwen op bomen, afdrukken op de grond en graafsporen). Er wordt ook informatie verzameld over de omgeving zoals type bos, helling, grond soort en sporen van andere dieren. Al deze informatie wordt verwerkt en geanalyseerd in een speciaal computerprogramma.

Het project heeft de basis gelegd voor het National Brown Bear Conservation Action Plan, ter bescherming van de bruine beer in Nepal.

Kennis en bewustwording bij de bevolking
Voor dit project is een educatieprogramma voor scholen, trainingen voor de lokale bevolking en een eco-club opgezet. Men leert omgaan met beren in de directe omgeving en wordt voorgelicht over de bescherming van beer en natuur. Het organiseren van workshops voor herders en mensen van de overheid vorm ook onderdeel van het programma.