Home > Berenonderzoek Iran

Het onderzoek van de Iranian Cheetah Society (ICS) richt zich met name op zogenaamde female core areas. Dat zijn gebieden waar vrouwtjesberen leven, vaak met hun jongen. Het is van belang in ieder geval deze gebieden goed te beschermen. Meer kennis helpt de overheid om gerichte en strikte beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. Deze zullen bijdragen aan het op de lange termijn overleven van beren in Iran. Mede aan de hand van de onderzoeksresultaten zal ook een nationaal Brown Bear Management Plan opgesteld worden.

De beren beschermen
Dit onderzoek heeft een actuele database opgeleverd met hierin aantallen, verspreiding en informatie over genetische verwantschap van bruine beren in Iran. Deze gegevens worden gebruikt bij trainingssessies en workshops voor de Iraanse autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de beren en hun leefgebied. Met deze kennis zullen zij beter in staat zijn de stroperij onder controle te krijgen.