Home > Projecten indienen

Om haar doelstelling te bereiken stelt Bears in Mind fondsen beschikbaar ter ondersteuning van projecten in het buitenland die zich richten op directe natuurbeschermingsmaatregelen, onderzoek, educatie en welzijn van en voor beren of hun leefgebied.

Het maximale bedrag dat Bears in Mind per jaar per project beschikbaar stelt is € 7.500,-.

Fondsen worden alleen verstrekt aan NGO’s. Regelmatige rapportage over de voortgang van het project en een financiële eindverantwoording maken deel uit van een te sluiten overeenkomst.

Een maximum van één aanvraag per jaar per organisatie kan worden ingediend.

De projecten worden beoordeeld door de projectcommissie. Om in aanmerking te komen voor dergelijke fondsen is onderstaande procedure opgesteld (deze loopt 2 maal per jaar):

1) Indienen van een ‘project proposal’

Voorjaarsronde:

·         Indienen voor: 1 maart
·         Beslissing voor: 1 mei

Najaarsronde:

·         Indienen voor: 1 september
·         Beslissing voor: 1 november

2) Binnen acht weken besluit de Bears in Mind projectcommissie of het voorstel wordt toegekend of afgekeurd.

De benodigde documenten kunt u hier downloaden en opsturen naar projects@bearsinmind.org

Project Proposal Application form Bears in Mind

Project Evaluation & Continuation form Bears in Mind

Word ook berenbeschermer

Al voor 5 euro per maand kunnen wij meer beren redden en hun leefgebied drastisch veranderen

Bekijk ook deze projecten