Home > Pakistan

Het belangrijkste doel van het project dat Bears in Mind sinds 2020 ondersteunt is inzicht krijgen in de populatiedynamiek, maar ook het eerder ontwikkelde beheerplan en de implementatie daarvan voor een betere bescherming van Aziatische zwarte beren (ABB) en hun leefgebied in het district Chitral, Noord-Pakistan. In het kader van het project “Population Estimation and Conservation of Asian Black Bear in potential in Hindukush Region Chitral Pakistan” werd onderzoek uitgevoerd naar de populatie en op basis van de enquête werd de populatieverdelingskaart voor Chitral ontwikkeld en gedeeld met diverse belanghebbenden op lokaal en nationaal niveau. De handelsmarkt werd voor het eerst bekeken, om een overzicht te krijgen van de handel in berenonderdelen in de regio. Belanghebbenden werden geraadpleegd voor ABB-bescherming. Mens-Beer Conflicten werden beoordeeld en mogelijke preventieve maatregelen werden gedocumenteerd. Voor een effectieve bescherming van de ABB en zijn leefgebied is samen met de lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden een beheerplan ontwikkeld. Activiteiten werden ontworpen om Mens-Beer Conflicten te verminderen.

In het district Chitral blijft de ABB de minst bestudeerde en onderzochte diersoort, genomen over de afgelopen drie decennia. Vanwege de unieke klimatologische omstandigheden & ligging, maar ook de ecologische eigenschappen van het gebied, biedt het zuidelijke deel van Chitral een ideaal habitat voor ABB. Door gebrek aan gedegen onderzoek is de potentie van de regio voor de ABB nog vrij onbekend.

De afgelopen twee jaar heeft de lokale partner NGO ‘Mountain Society for Research & Development Chitral‘ de projectactiviteiten uitgevoerd. De focus lag met name op:

  • Verbeterd beheer van leefgebied voor ABB’s, waar duurzaam bos- en landbeheer en vergelijkbare natuurbescherming integreren.
  • Organisatie van bijeenkomsten om Mens-Beer Conflicten te verminderen en het levensonderhoud van lokale gemeenschappen te verbeteren.
  • Bewustwording en sensibilisatie bevorderen bij de lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden voor de bescherming van ABB (en de bescherming van leefgebied en biodiversiteit in het algemeen).

Bears in Mind zal de financiële steun in 2024 voortzetten met de nadruk op het versterken van de beschermde gebieden van de inheemse gemeenschap (ICCA’s) als instrumenten voor ABB-bescherming in Chitral, Pakistan.

In 2012 begon Bears in Mind met het ondersteunen van onderzoek naar de verspreiding van de Himalaya bruine beer in het district Ghizer in Pakistan. De Snow Leopard Foundation (SLF) voerde het onderzoek uit in samenwerking met de provincie Gilgit Baltistan. De gegevens over de beren werden verzameld door middel van cameravallen, door berensporen zoals pootafdrukken, krab- en wrijfsporen in kaart te brengen en door poepmonsters te verzamelen voor DNA-onderzoek. Daarnaast gaven interviews met de lokale gemeenschappen meer inzicht in conflicten tussen beer en mens en stroperij. De commerciële handel met China is namelijk erg aantrekkelijk voor Pakistan en andere landen in de Himalaya-regio, zoals Nepal.

De resultaten van het onderzoek werden vertaald in een concept beschermingsplan voor Himalaya bruine beren in het Ghizer district. Daarnaast heeft SLF haar natuurbeschermingsactiviteiten structureel uitgebreid naar deze grote carnivoren. De lokale bevolking is sindsdien actief betrokken bij de activiteiten, wat wederzijds respect bevordert en het beschermen van de beren een logische stap maakt. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.