Home > Amerikaanse zwarte beer

De Amerikaanse zwarte beer leeft in Noord-Amerika: de Verenigde Staten, Canada, Alaska en zelfs in Mexico en Florida. Hij leeft voornamelijk in bosrijke zoals naaldwouden. Bijvoorbeeld in nationale parken als Yellowstone park. Het leefgebied van de Amerikaanse zwarte beer is de toendra en laagland in de buurt van water. Ondanks zijn naam kan hij in verschillende kleuren voorkomen; zwart, bruin, kaneelkleurig, grijs en zelfs bijna wit. De Amerikaanse zwarte beer is de meest actieve van alle beren.

Dieet
Het dieet bestaat voornamelijk uit plantaardig voedsel zoals bessen, wortels, eikels, twijgen, noten en vruchten. Daarnaast eet de Amerikaanse zwarte beer onder andere insecten, vis, aas en kleine tot grote zoogdieren zoals herten, elanden en andere gewervelde dieren.

Winterrust
Bijna allemaal gaan ze in winterrust, maar sommige zuidelijke populaties hebben geen winterrust, omdat de winters nogal mild zijn en voedsel dan niet schaars is. De Amerikaanse zwarte beer is de meest actieve beer van alle beren. De meeste Amerikaanse zwarte beren gaan in winterrust, maar sommige zuidelijke populaties hebben geen winterrust omdat de winters er mild zijn en er voldoende voedsel is. Wanneer hij van zijn winterrust geniet doet hij dat het liefst in een holle boom, een grot, onder grote stenen of onder een omgevallen boom.

Sociaal gedrag
Net zoals de meeste andere beren is deze soort een solitair dier. Hij leeft veelal alleen, met uitzondering van vrouwtjes die hun jongen bij zich houden. Op plaatsen waar voedsel in overvloed is kome de beren vaak bij elkaar.

Status
Er zijn nog ongeveer 850.000 – 950.000 Amerikaanse zwarte beren in het wild. Bedreigingen voor hun voortbestaan zijn de vernietiging van hun natuurlijke leefgebied en de illegale jacht. Maar de populatie is redelijk stabiel en neemt op sommige plaatsen, zoals in nationale parken, zelfs toe. De IUCN-status van de Amerikaanse zwarte beer is ‘veilig’. Toch zijn er populaties in het oosten van Amerika die worden bedreigd.

Factsheet Amerikaanse Zwarte Beer (Ursus americanus)