Home > Algemene voorwaarden kavelaankoop

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle Berenbos kavels, die door Bears in Mind worden verkocht in het kader van ‘mede-eigendom’ van Het Berenbos. Wanneer u een kavel koopt dan stemt u ermee in dat u gebonden bent door deze voorwaarden en dat zij met betrekking tot de gekochte kavels de volledige overeenkomst tussen u en ons vormen. In deze bepalingen en voorwaarden betekent “wij” en “ons” Bears in Mind en “u” betekent u als klant.

Aankoop

Voor een investering van € 525,00 kunt u een kavel kopen in “Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen”. U wordt dan symbolisch mede-eigenaar van “Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen” voor de duur van 7 jaar. Als mede-eigenaar ontvangt u 7 jaar lang (gerekend vanaf de dag van de aankoop) de volgende tegenprestaties (indien gewenst):

  • een uniek eigendomscertificaat
  • een abonnement op De Berekrant
  • jaarlijks twee toegangskaarten voor Het Berenbos
  • jaarlijks een uitnodiging voor Het Berefeest
  • een naamsvermelding op de borden bij de ingang van Het Berenbos

Bears in Mind behoudt het recht om het mede-eigendom te annuleren of te beperken bij het optreden van een van de volgende situaties:

• Overlijden van kaveleigenaar.

Indien de kaveleigenaar komt te overlijden wordt het mede-eigendom geannuleerd. Nabestaanden kunnen bezwaar maken tegen de annulering door binnen 6 maanden een reactie te sturen aan Bears in Mind. Hierin moeten zij duidelijk maken dat zij het mede-eigendom willen behouden. NB: het behouden van het mede-eigendom bij overlijden houdt in dat de naamsvermelding in Het Berenbos blijft staan. De overige tegenprestaties komen te vervallen.

• Faillissement of opheffing organisatie/ vereniging e.d.

Indien een kavel op naam staat van een organisatie of vereniging en deze, om wat voor reden dan ook, ophoudt te bestaan dan wordt het mede-eigendom geannuleerd. Het annuleren van het mede-eigendom houdt in dat alle tegenprestaties komen te vervallen.

• Contactpersoon uit dienst/ onbekend, post retour

Indien een kavel wordt aangekocht door een contactpersoon/ medewerker van een organisatie of vereniging geldt de volgende regeling: Wanneer de contactpersoon uit dienst treedt of overlijdt en de organisatie de post aan Bears in Mind retour stuurt, ontvangt de organisatie een algemene brief met uitleg over het mede-eigendom van Het Berenbos in Rhenen. De organisatie kan dan binnen een maand reageren om een nieuwe contactpersoon door te geven. Indien er niet binnen een maand wordt gereageerd, dan wordt het mede-eigendom geannuleerd.

• Post retour/ geen contactgegevens

Indien de post tot twee keer toe retour komt bij Bears in Mind, zet Bears in Mind de poststroom stil. Een jaar lang ontvangt de kaveleigenaar geen post, geen vrijkaarten en geen Berekrant. De contactpersoon krijgt gedurende dit jaar de tijd om te reageren. Indien er niet wordt gereageerd dan wordt het mede-eigendom geannuleerd.

Het Berenbos

Indien, om wat voor reden dan ook, Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen ophoudt te bestaan, vervallen alle rechten die verbonden zijn aan deze overeenkomst.

Word ook berenbeschermer

Al voor 5 euro per maand kunnen wij meer beren redden en hun leefgebied drastisch veranderen

Bekijk ook deze projecten