Beren als erfgenaam

Beren als erfgenaam

U schenkt aan uw dierbaren en de zaken die u na aan het hart liggen. Door een testament op te maken kunt u voor uw nabestaanden en dierbaren blijven zorgen ook als u er niet meer bent. Steeds vaker nemen mensen goede doelen op in hun testament. Ook de beren kunt u blijven steunen door Bears in Mind op te nemen in uw testament. Een nalatenschap aan een goed doel kent twee mogelijkheden:

1) Legaat

Met een legaat kunt u zelf aangeven welk deel van uw erfenis u wilt nalaten aan een goed doel. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een legaat, een vastgesteld bedrag, aan Bears in Mind na te laten. Maar het kan ook om goederen gaan. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.

2) Beren als erfgenaam

Niet alleen familieleden, ook instellingen kunnen in een testament opgenomen worden. Wilt u een deel van of de gehele erfenis bijvoorbeeld ten goede laten komen aan de beren, dan kunt u Bears in Mind benoemen tot (mede-) erfgenaam. Deze manier van nalaten heet een erfstelling. Eerst worden alle rechten van anderen (boedelkosten, legaten en eventuele schulden) van de totale nalatenschap afgetrokken, van wat er overblijft krijgen de erfgenamen hun deel.

Algemeen Nut Beogende Instelling ANBIBears in Mind staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking in zijn geheel ten goede komt aan Bears in Mind.

Uw testament
Het testament wordt opgesteld bij de notaris. De kosten hiervoor verschillen per notaris. Voor gedetailleerde informatie over nalatenschappen en (fiscaal aftrekbare) schenkingen tijdens uw leven, kunt u terecht bij uw notaris. U kunt ook bellen met de Notaristelefoon: 0900-346 9393 (tussen 9.00 en 14.00 uur) of kijken op www.notaris.nl.

Contact
Denkt u erover de beren op te nemen in uw testament? Of heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dit kan middels een e-mail bericht naar info@bearsinmind.org of via 0317 650 220. U kunt ook het formulier invullen.

Aanvullende informatie
Specifieke informatie over erven en het opmaken van een testament vindt u ook op de website van de belastingdienst.

Beren als erfgenaam

Graag ontvang ik informatie over de mogelijkheid om beren als erfgenaam op te nemen in een testament.