Genetisch onderzoek naar brilberen

2005 - 2006
Venezuela

> genetisch materiaal van brilberen verzamelen om de populatie in de Venezolaanse Andes in kaart te brengen zodat er een basis gelegd kan worden voor een actieplan en strategy om de soort en zijn leefgebied te beschermen.

Financiële ondersteuning

Brilbeer (Tremarctos oronatus) populaties staan op de IUCN Red List aangemerkt als 'Kwetsbaar', met sommige lokale populaties bedereigd. Belangrijkste oorzaak is de toenemende mate van habitatvernietiging, wat resulteerd in verlies van geschikt leefgebied en populatie fragmentatie. Het steeds kleiner worden van geschikt habitat heeft tot gevolg dat aantallen omlaag gaan en populaties minder levensvatbaar worden. Een belangrijke strategy is om bestaand geschikt leefgebied te vergroten en gefragmenteerd gebied met elkaar te verbinden zodat maximale uitwisseling zal plaatsvinden van genetisch materiaal.

Omschrijving project

Het doel van dit project is om de basis (genetische variatie en structuur) te leggen van de Venezolaanse brilbeer populaties welke gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een beschermingsplan, voor de beer en zijn leefgebied. Om dit ultieme doel te bewerkstelligen heeft dit project diverse uitgangpunten:

  • Het achterhalen van genetische patronen in en tussen populaties (genetische variëteit en discontinuiteit); 
  • Het vaststellen van het aantal en de verspreiding van unieke populaties (ESU's);
  • Het onderzoeken van genetische patronen in relatie tot landschapskenmerken (topografie, habitat types, menselijke verstoring, grootte van habitat en afstand tussen habitat etc.).

De onderzoeksmethoden zijn verdeeld in drie fases: veldwerk/onderzoek, DNA microsatelliet analyse, en analyses van genetische variatie / geostatistiek in en tussen de populaties.

The project has produced two protocols that increase the research teams’ ability to gather non-invasive hair samples in the field and increase the probability of DNA amplification success while analysing the samples in the laboratory. Moreover, the Venezuelan Government has adopted this project and the methodologies developed as its own program. The new “Monitoring of Andean bear population in the Venezuelan Andes Program” is a Ministry of Environment national Program using all the techniques and protocols developed for this project. Besides that, the techniques are being used in two additional projects that focus on the survey and monitoring of Andean bear populations using non-invasive techniques.

Partners

Wildlife Conservation Society (WCS)