Een Berenbos in Armenië

2012 - 2018
Armenië

> het bouwen van een groot semi-natuurlijk berenverblijf in Yerevan Zoo voor de opvang van diverse beren in nood in Armenië

Advies en financiële bijdrage

In 2010 sprak Bears in Mind voor het eerst met haar Armeense partner FPWC, Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets, over de vele beren in nood in Armenië. Want ondanks dat Armenië een prachtig land is, gelegen langs het zogenaamde Kleine Kaukasus gebergte, is de situatie er triest te noemen en zijn er naar schatting 60-80 beren in gevangenschap die hulp nodig hebben. Ze leven in kleine kooien bij benzinestations, restaurants, hotels en in privé bezit. De eigenaren hopen met deze beren meer klanten te trekken of houden ze als status symbool. De dieren worden vaak als jonge beer gevangen nadat hun moeder is gedood. Gevolg hiervan is dat de wilde populatie ernstig onder druk komt te staan. Een aantal van de beren in gevangenschap zal een thuis vinden in het nieuwe ‘Berenbos’ dat Bears in Mind samen met FPWC in de dierentuin van Yerevan ontwikkelde. In 2012 werden de eerste stappen gezet en eind 2017 werd het verblijft opgeleverd.

Omschrijving project

FPWC gebruikt vooral filmbeelden om de enorme biodiversiteit die Armenië en de hele zuidelijke Kaukasus rijk is, onder de aandacht te brengen. De regio is een zogenaamde ‘hotspot’. Dit houdt in dat het gebied tot één van de meest soortenrijke en tevens meest bedreigde op aarde hoort. De lokale bevolking is zich nauwelijks bewust van de enorme rijkdom en houdt zich daarom vrijwel niet bezig met beschermen ervan. FPWC werkt op alle mogelijke manieren aan het creëren van bewustzijn bij de lokale bevolking, van jong tot oud.

Sinds 2011 is FPWC nauw betrokken bij de dierentuin van Yerevan. Een unieke gelegenheid om de rijke natuur van Armenië ook hier naar voren te brengen. Daarnaast is het vooral zaak om de vele verblijven die de dierentuin rijk is, aan te pakken zodat het welzijn van de dieren toeneemt. Het oude berenverblijf hoort daar toe. Een zachte ondergrond, schuilmogelijkheden en klimstructuren bieden de twee jonge beren al veel meer gelegenheid om hun natuurlijke gedrag te ontplooien. De verzorgers zijn getraind en weten nu als geen ander hoe ze beren moeten verzorgen. Het nieuwe, 5 hectare grote, berenverblijf is inmiddels opgeleverd en eind 2017 is met financiële hulp van Bears in Mind de eerste beer uit haar benarde situatie gered en ondergebracht in het nieuwe verblijf. Lees hier meer over dit project: Beter leven voor Armeense beren in nood.

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.

Partners