Brilbeer onderzoek

2006-2007
Venezuela

> de berenproblematiek in het Andesgebergte gedetailleerd in kaart brengen

Financiële bijdrage

Beren leven op bijna ieder continent. Net als in vele andere delen in de wereld, zijn er in Venezuela problemen tussen mensen en beren. Hier betreft het conflicten tussen de brilbeer en vee, maar de beren tasten ook landbouwgewassen aan. Om dit tegen te gaan, heeft het Venezolaanse Ministerie van Milieu een onderzoek ingesteld met als doel om de berenproblematiek in het noorden van het Andesgebergte gedetailleerd in kaart te brengen. Bears in Mind ondersteunde het ministerie financieel bij de uitvoering van dit project.

Omschrijving project

Een aantal lokale gidsen is getraind om te paard omliggende dorpjes af te gaan en de boeren te interviewen. Op die manier inventariseren zij het aantal aanvallen van een beer op hun vee. Er is in dit project bewust gekozen voor lokale gidsen; zij kennen de boeren en dat maakt de kans op medewerking groter. Onderzoekers van buitenaf zouden veel meer moeite hebben om alle informatie boven tafel te halen. In totaal zijn in zeventien dorpjes 65 mensen geïnterviewd. Daaruit kwam naar voren dat er zich sinds 2000 slechts 83 incidenten met koeien hebben voorgedaan. Bij de helft hiervan gaat het om een aanval van een brilbeer, bij een derde van de gevallen zijn koeien verdwenen (waarschijnlijk gestolen) en in de overige gevallen zijn het ongelukken waarbij koeien bijvoorbeeld op de hellingen zijn uitgeleden en moesten worden afgemaakt. De beer is dus verantwoordelijk voor de helft van de slachtoffers. Gelukkig zijn de boeren in de meeste gevallen economisch niet afhankelijk van hun (kleine aantal) koeien, wat de schade uiteindelijk weer beperkt. Het totale aantal incidenten is niet hoog. Veel van de incidenten vinden plaats bij vee waar geen koeienhoeder bij is. Dat maakt het moeilijk om voldoende, goede informatie te verzamelen.

In Venezuela worden de gegevens gebruikt voor het opstellen van een nationaal beheersplan voor de brilbeer. Er is ook contact met omringende landen, waar men met dezelfde problemen kampt. Het is belangrijk om ervaringen te delen, aangezien de gevolgen van de conflicten er de afgelopen 30 jaar voor hebben gezorgd dat de berenpopulatie in Venezuela drastisch is afgenomen. In Ecuador werkt men aan een vergelijkbaar onderzoek.

Partners