Berenonderzoek Kamchatka

2015 - 2016
Rusland (Russische Verre Oosten)

> inzicht krijgen in de genetische structuur van de populatie
> onderzoek naar de mate van stress bij beren door klimaatverandering en menselijke invloeden
> inzicht krijgen in het dieet van de beren
> huidige data vergelijken met data van 10 jaar geleden
> inzicht krijgen in de beer-mens conflicten

Financiële ondersteuning

De bruine beren (Ursus arctos beringianus) op het Russische schiereiland Kamchatka behoren tot de grootste beren op aarde. Er is al veel onderzoek gedaan naar deze ondersoort van de bruine beer, maar op het gebeid van genetica en de impact van menselijke factoren (habitatvernietiging voor mijnbouw en olie/gaswinning, maar ook de jacht) op het gedrag van de beren en de mate van stress is nauwelijks bekeken. Beer-mens conflicten komen hierdoor steeds vaker voor.

Omschrijving project

Het doel van dit project is om de basis te leggen voor een wetenschappelijk onderbouwd beschermingsplan voor de Kamchatka bruine beer. Belangrijke aspecten van deze ondersoort die nog niet onderzocht zijn en waar dit project zich op zal richten zijn:

  • de genetische opbouw en diversiteit van de populatie, 
  • hoe beren omgaan met stress veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering in het gebied
  • wat de rol is van diverse voedselitems in het dieet van de beren in relatie tot de mate van stress
  • vergelijken van huidige bevindingen met resultaten van onderzoek uit 2002-2005 om zo een beeld te krijgen van de populatie
  • in kaart brengen van beer-mens conflicten en aandragen van oplossingen

Genetisch onderzoek zal gedaan worden door prikkeldraad rondom bomen te spannen om zo haar te verzamelen waar DNA uitgehaald wordt. Deze bomen worden zorgvuldig uitgezocht, het zijn namelijk zogenaamde 'rub trees' waar beren vaker gebruik van maken om hun geur achter te laten voor andere beren in hun territorium. Daarnaast worden gedragsobservaties gedaan en wordt het gebied uitvoerig in kaart gebracht (o.a. vegetatie, terrein, voedselvoorziening en menselijke verstoring). De mate van stress in beren wordt gemeten door het testen op aanwezigheid van bepaalde stoffen in de verzamelde haren. In het jaar dat het project door Bears in Mind gesteund werd, is de basis gelegd voor een langetermijnstudie naar bovenstaande aspecten. Helaas is er geen continueringsvoorstel door de onderzoekers ingediend en kon het project niet langer door ons ondersteund worden.

Partners

Lomonosov Moscow State University, Department of Biology, Laboratory of Vertebrate Behavior