Beren in Bosnië

2016 - 2017
Bosnië-Herzegovina

> het opzetten van een educatie- en bewustwordingscampagne om beren in Bosnië in positief daglicht te krijgen
> werken aan een betere regelgeving omtrent beren (wild en in gevangenschap)

Financiële bijdrage

In Bosnië-Herzegovina leven beren in bijna de helft van de aanwezige bossen (46%), in een gebied van ruwweg 10.000 km2 (20% van BiH). Beren zijn volgens de Bosnische wetgeving een beschermde soort, maar er mag legaal op gejaagd worden. Naleving van de wetgeving is er nauwelijks en er worden jaarlijks meer beren gestroopt dan dat er legaal bejaagd worden.

Omschrijving project

Het ontbreken van een solide beheer-/managementplan voor de bruine beer in Bosnië-Herzegovina leidt ertoe dat berenpopulatie onder druk staat. De houding van de bevolking ten opzichte van beren (en carnivoren in het algemeen) is doorgaans negatief, waardoor beren vaak slachtoffer worden van represailles bij schade aan gewassen, bijenkorven of de veestapel. Een educatie- en bewustwordingscampagne over de rol die beren als sleutelsoort vervullen in het ecosysteem moet hier verandering in brengen.

Om de houding van mensen ten aanzien van beren te peilen, zal een uitgebreide survey worden gehouden onder een groep van ongeveer 3.000 mensen. De enquête bestaat uit ongeveer 45 uiteenlopende vragen. Daarnaast zullen vier workshops en twee rondetafel bijeenkomsten georganiseerd worden (op diverse plekken in BiH) met als hoofdonderwerp hoe beren en mensen in harmonie naast elkaar kunnen leven. Tenslotte zullen er diverse bijeenkomsten worden georganiseerd met overheidsfunctionarissen om de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van wilde beren, maar ook beren in gevangenschap (CITES, Animal Welfare Act), aan te scherpen.

Partners

Universiteit van Sarajevo, CPD Wildlife