Beren en bijen

2019-heden
Slowakije

> mens-beer conflicten verminderen

Financiële bijdrage

Het ‘Beren en bijen’ project streeft naar het implementeren van niet-dodelijke preventieve maatregelen als oplossing voor mens-beer conflicten. Hiermee wordt een lange termijn bijdrage geleverd aan de bescherming van de beer: het aantal gevallen van verstorend gedrag neemt af, evenals de noodzaak voor handhaving door doding en het laten opsluiten van ‘probleemberen’.

Omschrijving project

Schade aan bijenkorven door beren is het meest voorkomende mens-beer conflict in Slowakije, verantwoordelijk voor 29% van alle uiteindelijke betaalde compensaties voor schade door beren in de periode 2005 tot 2016. Dit negatieve aspect van beren krijgt disproportioneel veel aandacht in de media, wat leidt tot een toename van angst voor beren en de roep tot een vermindering van het aantal beren aanwakkert. Er is een sterke behoefte om te laten zien dat er levensvatbare en effectieve alternatieven zijn voor het doden of opsluiten van beren die schade veroorzaken. Het algemene doel is een harmonieus samenleven van mensen en beren. Dat is hard nodig om het voorbestaan van beren in het door mensen gedomineerde Centraal Europa te garanderen.

De project activiteiten bestaan uit het installeren en onderhouden van hoogwaardige, beerbestendige elektrische afscheidingen en een onderzoek naar de ervaringen en houdingen van de imkers. Er zullen vijf afscheidingen worden geplaatst. Controle op beer-activiteit vindt plaats door middel van cameravallen, sporenonderzoek en gesprekken met de imkers. Onder de imkers wordt ook een enquête gehouden om beter te begrijpen welke problemen zij ondervinden.

Partners