Aziatische zwarte beer in Iran

2013 - 2017
Iran

> inzicht krijgen in de populatie van Aziatische zwarte beren in Bashagard in Zuidwest Iran
> beren samen met de lokale bevolking beschermen

Financiële bijdrage

In het prachtige Bashagard in het zuidwesten van Iran zijn de winters koud en de zomers heet. De vele grotten en rijke vegetatie maken dat Bashagard een goed leefgebied is voor de Aziatische zwarte beer. In de provincie Hormozgan (aan de golf van Oman) waar Bashagard ligt staat de Aziatische zwarte beer, ook wel kraagbeer genoemd, symbool voor de natuur. Er was echter tot 2009 niks bekend over deze grote beersoort. Het enige tastbare bewijs van aanwezigheid van deze beer was een foto uit 1985. Dit en het feit dat Hormozgan het meest zuidwestelijke puntje van het verspreidingsgebied van de bedreigde kraagbeer is, vormde reden genoeg om de populatie in kaart te gaan brengen.

Omschrijving project

Onderzoek in Hormozgan
In samenwerking met diverse ministeries is in 2009 in de provincie Hormozgan een project van start gegaan om de berenpopulatie vast te stellen en na te gaan wat de belangrijkste bedreigingen zijn. Dit gebeurde door gebruik van cameravallen en interviews met de lokale bevolking. Uit analyses van de beelden kon een schatting van de grootte van de populatie en verspreiding gemaakt worden. Uit de interviews bleek dat het verspreidingsgebied groter is dan men oorspronkelijk had aangenomen. De bewoners hadden namelijk ook beren in andere aangrenzende gebieden gezien. Daarnaast werd duidelijk dat het aantal beer-mens conflicten behoorlijk hoog is. De onderzoekers beschikten nu over verspreidingskaarten van de beren, wisten waar veel beer-mens conflicten plaatsvonden en hadden meer informatie over de ecologie van de beer en de bedreigingen in het voortbestaan van de soort. Een mooie start voor vervolg van het project dat in totaal 10 jaar zal duren! Bashagard werd gekozen tot gebied waar de pilot zou gaan plaatsvinden. Hier leven veel beren, zijn veel conflicten en de levensstandaard van de bevolking is laag.

Samen met de lokale bevolking
Na analyse van de sociale, economische en culturele status van de bevolking werd samen met verschillende ministeries waaronder dat van landbouw, natuur en milieu, onderwijs, cultuur en toerisme een actieplan opgesteld. Doel: beschermen van de Aziatische zwarte beer samen met de lokale bevolking van Bashagard die daardoor ook in zijn eigen voortbestaan kan voorzien! Bears in Mind steunt het eerste jaar van uitvoering waarin verder onderzoek naar de ecologie, verspreiding en variatie in de zwarte beerpopulatie wordt vastgelegd. Dit gebeurt door middel van camerabeelden, nagaan van vraatsporen, poeponderzoek, lokaliseren van winternesten, etc.

Om het mens-beer conflict te reduceren loopt nu een experiment waarin de lokale bevolking zich kan verzekeren tegen schade door beren aan hun vee of landbouwproducten. Daarnaast loopt een intensief educatieprogramma met vooral aandacht voor de rol van de beer in het ecosysteem en de mogelijkheid van de mens om in harmonie met beren te kunnen leven. Mensen leren over overbegrazing, erosie, ontwikkelen van bedrijfjes, realisatie van een natuurgebied waarin zij zelf een belangrijke rol spelen én van kunnen leven!

Partners

Hormozgan Wildlife Conservation Fund, HWCF, Earths Whisper