Workshop herintroductie beren

2000
Nederland

> meer inzicht in het herintroduceren van beren in het wild ter bescherming van de soort

Organisatie van de workshop

In november 2000 organiseerde Bears in Mind in Ouwehands Dierenpark een internationale workshop met als thema ‘Herintroductie van beren’. Berendeskundigen uit de gehele wereld waren aanwezig. De vraag die gedurende de tweedaagse workshop centraal stond was: ‘Is de herintroductie van beren een goed middel voor instandhouding en bescherming van deze soort?

Omschrijving project

Deelnemers aan de workshop waren het er over eens dat er meer duidelijkheid moet komen over de langetermijneffecten, voordat men kan zeggen of de herintroductie van gerehabiliteerde beren wel of niet goed is voor de bescherming van de soort. De workshop was een samenwerkingsverband tussen Bears in Mind en de Bear Taxon Advisory Group (Bear TAG) van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). 

Herintroductie in Italië
In de bergen van Trentino, Italië, worden wilde beren uit Slovenië geïntroduceerd. In Slovenië leeft namelijk nog een gezonde populatie bruine beren. Naast verhuizing van wilde beren bestaat ook de mogelijkheid van herintroductie van gerehabiliteerde beren. In een dergelijk programma worden weesbeertjes opgenomen waarvan de moeder is doodgeschoten of verongelukt. Ze worden verzorgd en leren om te overleven. Als de weesbeertjes goed voor zichzelf kunnen zorgen, worden ze teruggeplaatst in de vrije natuur. Over de herintroductie en de effecten op langere termijn is nog niet zoveel bekend. Veel herintroductieprogramma’s leveren wel informatie over overlevingskansen van een beer in de eerste paar maanden of in het eerste jaar, maar daarna weet men niet wat er met de beren gebeurt. Worden ze snel afgeschoten omdat ze niet goed op hun hoede zijn? Sterven ze toch uiteindelijk als gevolg van de honger, of omdat ze te weinig ervaring hebben met jagen?

Partners

De Bear Taxon Advisory Group (Bear TAG) van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).