Wachttoren Roemenië

2008 - 2009
Roemenië

> bescherming van de bruine beer in Roemenië
> bescherming van het leefgebied van de bruine beer in Roemenië

Volledige financiering van de bouw

In 2006 is via het WNF kantoor in Roemenië een bewustwordingscampagne gestart om de lokale bevolking van de waarde en ontwikkelingsmogelijkheden van hun eigen leefomgeving te doordringen. Het project richt zich op het stimuleren van eco-toeristische activiteiten om zo de lokale bevolking alternatieve bronnen van inkomsten te kunnen bieden. Zodoende kan het bos op verantwoorde manier gebruikt worden en dus gespaard blijven.

Omschrijving project

Diverse educatieve activiteiten (productie van lesmateriaal en een website) worden ontplooid en men bouwt een uitkijktoren voorzien van informatiepanelen. De toren zal onderdeel zijn van een eco-trail met lokale gidsen door het oude bosgebied en wordt volledig gefinancierd door Bears in Mind. De toren wordt ook gebruikt voor (ecologisch) onderzoek.

De regio
Het Tibles gebergte in Roemenië wordt gekenmerkt door zeer oud en ongerept bos, zogenaamd old-growth forest waarin talloze zeldzame vogels en grotere roofdieren zoals de bruine beer, wolf en lynx voorkomen. De lokale bevolking vond tot voor kort voldoende werkgelegenheid in de mijnen, landbouw en kleinschalige bosbouwprojecten. Maar de meeste mijnen zijn inmiddels gesloten waardoor men genoodzaakt is nieuwe bronnen van inkomsten te zoeken. Er zijn plannen om de laatste 4.000 ha van het ongerepte bos te kappen en te ontginnen. Het kappen en verkopen van de grote oude bomen levert veel geld op, maar gaat ten koste van het leefgebied van de bruine beer en andere diersoorten.

Partners

WWF Roemenië