Veelvraten in Noorwegen

2003 - 2008
Noorwegen

> inzicht krijgen in de voorwaarden die een veelvraat aan zijn omgeving stelt

Financiële bijdrage

Bears in Mind steunde sinds 2003, met fondsen vanuit Ouwehands Dierenpark, een veelvratenproject in Noorwegen. Het onderzoek richtte zich vooral op de voorwaarden die een veelvraat aan zijn omgeving stelt. Ook zijn voedselbehoeftes en het effect van de aanwezigheid van andere grote carnivoren zoals de beer, wolf en lynx op de veelvraat onderzocht. Het onderzoek werd in 2008 afgerond.

Omschrijving project

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de veelvraten enerzijds graag in de hoge alpine gebieden vertoeven, maar dat het gebied onder de boomgrens evenzeer aantrekkelijk is. In het overgangsgebied tussen hoog toendra en het lager gelegen bos is namelijk veel voedsel te vinden voor de veelvraat. De schaapskuddes hebben het zwaar te verduren, maar ook allerlei andere prooidieren zijn slachtoffer. Het onderzoek laat overduidelijk zien dat, in gebieden waar veelvraten samen met wolven leven, de dieren handig gebruik maken van de elandkadavers die de wolven achterlaten. De wolven zijn begin jaren negentig in het gebied teruggekomen. Na enkele jaren arriveerden in hetzelfde gebied de eerste veelvraten. Het blijkt dat veelvraten in dit gebied overstappen van rendier (kadavers en eigen jacht) en kleine prooidieren (eigen jacht) naar enkel elandenkadavers. Veelvraten staan bekend als grote rovers, maar afhankelijk van hun leefomgeving is dit dus niet altijd zo.

Analyse
Uit een analyse van de habitatvoorkeur van lynx, wolf, beer en veelvraat blijkt dat de vier goed bij elkaar kunnen leven. Elke soort maakt namelijk anders gebruik van zijn habitat. De veelvraat zoekt met name hogere delen op en de lynx, wolf en beer zijn echte bosgebruikers. De lynx gebruikt de laagste delen van het bos. Daarboven tref je de wolf en als laatste de beer. De beer leeft het dichtst bij de veelvraat die zich het hoogst op de helling bevindt.

Partners

NINA