Preventie Roemenië

2006 - heden
Roemenië

> bescherming van de bruine beer in Roemenië
> analyse van beer-mens conflicten in Roemenië

Financiële bijdrage

Roemenië heeft de grootste berenpopulatie van Europa. Het is lastig het precieze aantal beren te bepalen, maar de bevolking ondervindt vaak overlast van beren. Het merendeel van de bevolking ziet beren helaas als een ‘pest’. Op sommige plaatsen brengen beren aanzienlijke schade toe aan de veestapel en gewassen. Hier bestaat geen compensatiesysteem voor. Dit maakt het beschermen van de beer niet gemakkelijk.

Steun de bescherming van beren in Roemenië

Omschrijving project

Onderzoek naar beren en de bescherming daarvan wordt gedaan in het Calimani en Gurghiului gebergte in Roemenië. Hier wordt de nadruk gelegd op maatregelen om problemen met beren te voorkomen. Bovendien inventariseert men de schade die beren veroorzaken aan gewassen en vee. Ook doet men onderzoek naar de verspreiding en het voedselzoekgedrag van de beren. Daarnaast brengt men geschikt leefgebied voor beren in kaart en probeert de overheid te overtuigen deze gebieden officieel een beschermde (internationale) status te geven.

Onderzoek en preventie
In de uitwerpselen van beren kan men zien of de beren zich tegoed hebben gedaan aan de maïs van de boeren of aan planten uit het bos. Daarnaast test men samen met de lokale boeren elektrische omheiningen die rondom boomgaarden en bijenkasten kunnen worden gezet. Milvus verzorgt educatieve projecten op scholen, verzorgt veldexcursies, ontwikkeld en deelt leerzame berenbrochures uit. Parallel aan deze werkzaamheden werkt men hard aan de ontwikkeling van eco-toeristische activiteiten. De komende jaren wil men investeren in het verkrijgen van een officiële beschermde status voor een groot deel van het projectgebied. De aanleg van een snelweg dwars door het gebied maakt de noodzaak voor een dergelijke status nog groter. MILVUS doet onderzoek naar de effecten van een dergelijke weg op de flora en fauna, en met name op de populatie beren. Ook worden zo nu en dan weesbeertjes binnengebracht. Ze worden door een veterinair onderzocht en naar het weesberen rehabilitatie station gebracht, in de hoop ze weer uit te zetten in het wild. Het in kaart brengen van stroperij in Roemenië en een onderzoek naar parasieten bij wilde beren behoort ook tot de werkzaamheden. 

Partners