Mens-beer conflicten in Turkije

2007 - 2008
Turkije

> harmonieus samenleven van beer en mens in Noordoost Turkije

Financiële bijdrage

In het noordoosten van Turkije komen steeds meer problemen voor tussen mensen en beren. Doordat er steeds meer mensen in het gebied gaan wonen en de natuur moet plaatsmaken voor landbouwgrond, wordt de overlap met de leefomgeving van de beren steeds groter. Door het kleiner wordende leefgebied brengen de beren geregeld schade toe aan land- en tuinbouw, maar ook het vee is vaak ‘slachtoffer’.

Omschrijving project

Verscheidene middelen zijn ingezet om schade door beren aan bijvoorbeeld boomgaarden en bijenkorven te voorkomen, maar deze bleken niet voldoende. De gedupeerden voelen zich niet gesteund door de overheid en gebruiken vaak illegale middelen om van de ‘probleemberen’ af te komen. METU Biodiversiteits- en Natuurbeschermingslaboratorium en de Yusufeli Nature Conservation zijn een project gestart om beren en lokale bevolking in Noordoost Turkije en vooral in Yusufeli, op een vreedzame wijze samen te laten leven. Bears in Mind heeft dit project in 2007 en 2008 gesteund met een financiële bijdrage.

‘Probleemberen’ in Turkije
Door inwoners kennis te laten maken met simpele, maar effectieve manieren om beren te weren, moet de schade die ze ondervinden afnemen. De imkers kunnen hun bijenkorven beschermen door elektrisch beveiligde hekken te plaatsen. Video’s van het succesvolle gebruik van deze middelen in andere gebieden moet de inwoners overtuigen van de daadwerkelijke effectiviteit ervan. Daarnaast willen de organisaties de nationale en lokale media gebruiken om meer te vertellen over de beer en zijn leefomgeving. Men hoopt op die manier de bewustwording van de aanwezigheid van de beer en hopelijk ook het begrip voor gedrag van deze dieren bij de inwoners te vergroten.

Partners

METU Biodiversiteits- en Natuurbeschermingslaboratorium en de Yusufeli Nature Conservation.