Managementplan bruine beer Bulgarije

2004 - 2008
Bulgarije

> bescherming van het leefgebied van de bruine beer

Advies en werven van fondsen

In 2002 werd al een wet aangenomen, waardoor de bruine beer een beschermde soort werd en in principe van de jachtlijst werd verwijderd. Bulgarije heeft een aantal internationale verdragen ondertekend en daarmee toegezegd dat beschermingsplannen voor o.a. de grote carnivoren moeten worden opgesteld. De toetreding van Bulgarije tot de EU in 2007 verplicht het land ook om een plan te maken in het kader van de habitatrichtlijn, het nationale beheersplan voor de bruine beer.

Omschrijving project

Bears in Mind heeft in 2004 en opvolgende jaren samen met haar Bulgaarse partner Balkani Wildlife Society (BWS) en de overheid dit beheersplan opgesteld. In 2008 werd het afgerond en ondertekend. Bears in Mind biedt ook voor de implementatie de helpende hand door fondsen te werven voor ondersteuning van een zogenaamd 'berenreddingsteam'. Een dergelijk team komt in actie zodra ergens problemen tussen beren en mensen optreden.Het project startte met de oprichting van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden: overheid, natuur- en milieuorganisaties, berendeskundigen, touroperators, boeren maar ook jagers. Een ander deel van het project betrof het verzamelen van veldgegevens. Om een populatie beren (of andere dieren) goed te beschermen moet je weten waar de dieren zitten, hoeveel het er zijn, in welke gebieden ze niet meer komen en waarom niet. Het is ook van groot belang te weten wat de houding van de lokale bevolking ten opzichte van beren is.

Subsidies
Bears in Mind heeft voor dit project twee grote subsidies gekregen van het toenmalige Nederlandse Ministerie van LNV. Deze PIN-Matra en BBI-Matra beurzen waren er op gericht om de natuurbescherming in oostelijk Europa te waarborgen. De projecten speelden nadrukkelijk in op maatschappelijke veranderingen die momenteel plaatsvinden in veel Oost-Europese landen.

Partners

Balkani Wildlife Society (BWS)