Large Bear Enclosures

2009 - heden
Wereldwijd

> verbeteren van welzijn van beren in gevangenschap

Kennisoverdracht bouw en beheer van opvangcentra voor beren

Bears in Mind heeft haar kennis en informatie over Het Berenbos en de manier waarop beren op deze manier gehouden kunnen worden gebundeld in één document. Begin 2009 lanceerde de stichting de praktische website www.largebearenclosures.com. De informatie op deze website is op aanvraag beschikbaar en heeft als doel het welzijn van beren in gevangenschap in zijn algemeenheid te verbeteren. 

Large Bear Enclosures kenniscentrum

Omschrijving project

Met name dierentuinen (in niet westerse landen waar beren vaak nog in betonnen verblijven leven), overheden en NGO's die opvangcentra voor beren willen opzetten kunnen hun kennis via de site vergroten. www.largebearenclosures.com is een zogenaamd 'levend' document en wordt regelmatig geactualiseerd met feedback en ervaringen van experts uit het werkveld.

Opbouw van de website
De website is onderverdeeld in drie secties.

  1. Enclosure Design: dit eerste gedeelte geeft informatie over de bouw van een project als Het Berenbos, de materialen die hiervoor gebruikt zijn en de inrichting van het verblijf (de beplanting, watermanagement en winterholen).
  2. Bear Management: dit tweede gedeelte gaat in op het management van een groot semi-natuurlijk berenverblijf. Aspecten die aan bod komen zijn onder andere voeding & verzorging, verrijking, educatie en onderzoek.
  3. Veterinary Management: in dit derde gedeelte wordt uitgebreid ingegaan op alle veterinaire zaken omtrent beren in gevangenschap. Van oogoperaties en castraties tot parasitaire aandoeningen en anesthesie. Het is zodanig praktisch, dat met weinig (geavanceerde) middelen beren over de hele wereld met succes geholpen kunnen worden.