Educatie Thailand

2011 - 2012
Thailand

> vergroten van bewustwording en kennis over Maleise- en Aziatische zwarte beren in Thailand

Financiële bijdrage

Begin 2001 heeft de Nederlander Edwin Wiek de Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) opgericht. Doel van deze stichting is het beschermen van wilde dieren en de natuur in Thailand. WFFT runt een opvangcentrum voor wilde dieren en een rehabilitatiecentrum voor olifanten in het zuidwesten van Thailand. Daarnaast doet de stichting onderzoek naar zeezoogdieren voor de kust van Thailand en zet gerehabiliteerde dieren weer terug in het wild.

Omschrijving project

Het door Bears in Mind ondersteunde educatieproject (startdatum begin 2011) heeft als hoofddoel het vergroten van de bewustwording bij schoolkinderen en studenten van de situatie waarin de beren in Thailand zich bevinden. Medewerkers van WFFT vertellen op scholen en universiteiten over het misbruik van beren. Deze presentaties worden aangevuld met educatief materiaal in de vorm van een boekje (zowel in het Engels als in het Thais) over de bedreiging en bescherming van beren in Zuidoost Azië. Hierin staan ook voorbeelden van beren die opgevangen zijn door WFFT, welzijnsproblemen omtrent beren in gevangenschap en algemene informatie over beren in Thailand.

Het opvangcentrum
Hoewel met name olifanten, apen, krokodillen, slangen en orang-utans in Thailand gebruikt worden voor menselijk vermaak, worden beren met name in kleine kooien in zogenaamde dierentuinen opgesloten. Daarnaast worden ze gehouden als huisdier, wat illegaal is. Schattige kleine beertjes lijken in eerste instantie leuk, maar ze worden groter, eten heel veel en worden onhandelbaar en agressief. De meeste eigenaren dumpen hun 'huisdier' vervolgens bij een tempel of opvangcentrum. Sinds haar oprichting heeft WFFT meer dan 1500 dieren opgevangen. Dit zijn voornamelijk apen (makaken, gibbons en langoeren) en beren (Aziatische zwarte beren en Maleise beren). Een aantal van deze dieren kan later worden teruggezet in het wild. Helaas lukt dit voor een groot deel echter niet. Deze dieren zijn te lang in contact geweest met mensen of hebben een traumatisch verleden wat herintroductie in het wild onmogelijk maakt. Op dit moment leven er 450 dieren permanent in het opvangcentrum.

Partners

Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT).