Driepoot Servië

2002
Servië

> beter leven voor beren in gevangenschap

Advies en financiële bijdrage

In 2002 startte Bears in Mind samen met de Servische dierbeschermings-organisatie ARKA de strijd voor een beter leven voor een beer met drie poten. De dierentuin van Palic had drie mannetjesberen vrijgelaten in het Nationaal Park TARA in het Zuidwesten van Servië. Volgens de directeur van de dierentuin was dit de enige mogelijkheid; er was geen geld meer. Bears in Mind stuurde een team om de beren weer te vangen en een goed onderkomen te geven.

Omschrijving project

Beren die gewend zijn aan het leven in gevangenschap kunnen zich niet meer redden in het wild. Op zoek naar voedsel komen ze meestal te dicht bij de menselijke nederzettingen. Dit heeft vaak conflicten tot gevolg. Zo ook met één van de drie beren, een beer met drie poten (Driepoot). Die bleek een boer te hebben aangevallen. De boer wist de beer te vangen en met behulp van Bears in Mind en ARKA werd Driepoot weggehaald en in een klein opvangcentrum in Banostor geplaatst. Voor de andere twee beren was het te laat, zij werden gedood door jagers. 

Berenbos in Servië
Het is niet gelukt om Driepoot in Het Berenbos te krijgen. Het verkrijgen van zijn eigendomspapieren en een exportvergunning (CITES) uit Servië bleek problematisch. Om Driepoot en ook de vier andere beren in Banostor toch een beter onderkomen te geven, financierde Bears in Mind de uitbreiding van het opvangcentrum. Er kwam een prachtig buitenverblijf bij.

Driepoot heeft zijn laatste jaren in een 500m² Berenbos op miniformaat geleefd en werd tot zijn einde liefdevol verzorgd door de Servische dierbeschermingsorganisatie ARKA. Hij stierf in 2011.

Partners

ARKA