Bescherming Laos

2011 - heden
Laos

> op de lange termijn zorg dragen voor bescherming van de beer
> bewustwording bij overheid en lokale bevolking creëren

Financiële bijdrage

Laos is een relatief onontgonnen land met veel originele bossen. Uitermate geschikt leefgebied voor de Aziatische zwarte beer en de Maleise beer. Maar met de toenemende vraag uit China en Vietnam naar beren en delen van beren (o.a. gal en berenpoten) neemt de druk op de populatie beren in Laos sterk toe. Er zijn recentelijk diverse nieuwe bear farms in het land gebouwd om aan de toenemende vraag naar gal te kunnen voldoen. Dit is zorgwekkend omdat juist in de omringende landen de bear farms langzaam gesloten worden.

Steun de beren in Laos

Omschrijving project

In het door Free the Bears (FTB) gebouwde opvangcentrum Tat Kuang Si in Laos zijn al meer dan 50 Aziatische zwarte- en Maleise beren opgevangen. De beren zijn vaak op jonge leeftijd door de overheid van Laos uit de handen van stropers gered. Jaarlijks bezoeken meer dan 200.000 lokale en internationale belangstellenden het opvangcentrum. Met een educatieprogramma wil men de bezoekers bewust maken over beren en de illegale handel van wildlife in Laos. Daarnaast versterkt FTB wet- en regelgeving en bieden ze jagers een alternatieve bron van inkomsten.

Voedsel conflicten
Naast het educatieprogramma wordt in het veld onderzoek gedaan naar mens-beer conflicten. Deze conflicten dragen bij aan de negatieve houding die mensen hebben ten opzichte van beren. Beren zoeken regelmatig voedsel in de maïsvelden die de nationale parken omringen, en vernietigen zo hele oogsten. Uit eerder onderzoek gesteund door Bear in Mind is gebleken dat het merendeel van de bezochte dorpen last heeft van beren die het voorzien hebben op hun maïs. De park rangers worden getraind direct te reageren op mens-beer conflicten. Deze meldingen komen binnen op een ‘hotline’.  

Mobiele educatie
Met financiële ondersteuning van Bears in Mind is ook een mobiele educatie auto (pick-up) aangeschaft. Deze auto heeft diverse belangrijke zaken mogelijk gemaakt:

1) transport van kleine groepen mensen van Luang Prabang naar Tat Kuang Si om mee te helpen aan de diverse educatie activiteiten,
2) transport van educatoren en materiaal naar dorpen in afgelegen gebieden of grotere provincie steden voor outreach activiteiten, en
3) het redden van beren in nood. Hiervoor is de auto het meest gebruikt tot nu toe.

Nieuw opvangcentrum
Recentelijk is gestart met de bouw van een tweede opvangcentrum in Laos. Onderdeel van dit geavanceerde centrum zijn onder andere een Intensive Care Unit en Cub Nursery voor weesbeertjes die slachtoffer zijn geworden van de illegale handel. Beide faciliteiten worden gefinancierd door Bears in Mind.

In de onderstaande kaart is de locatie weergegeven waar dit project zich bevindt. Klik op het Bears in Mind icoontje voor meer informatie.

Partners

Free the Bears (FTB)