Berenonderzoek Nepal

2011 - 2014
Nepal

> inzicht krijgen in de populatie bruine beren in Nepal
> de problemen in kaart brengen
> bewustwording onder de bevolking creëren

Financiële bijdrage aan het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Annapurna Conservation Area (ACA) en het Shey Phoksundo National Park (SPNP) in Nepal. Over dit gebied is nog weinig bekend, maar het is waarschijnlijk wel het belangrijkste leefgebied van de bruine beer in Nepal. Om de soort beter te kunnen beschermen is onderzoek nodig. Waar leven de beren precies, wat eten ze en om hoeveel beren gaat het? Reden genoeg voor Bears in Mind om een expeditie naar dit afgelegen gebied te financieren.

Omschrijving project

De onderzoekers interviewen mensen uit de dorpen in deze regio waar conflicten zijn tussen mensen en beren. Er wordt DNA materiaal verzameld aan de hand van haarmonsters en poep en er wordt gekeken naar sporen (klauwen op bomen, afdrukken op de grond en graafsporen). Er wordt ook informatie verzameld over de omgeving zoals type bos, helling, grond soort en sporen van andere dieren. Al deze informatie wordt verwerkt en geanalyseerd in een speciaal computerprogramma.

Het project heeft de basis gelegd voor het National Brown Bear Conservation Action Plan, ter bescherming van de bruine beer in Nepal.

Kennis en bewustwording bij de bevolking
Voor dit project is een educatieprogramma voor scholen, trainingen voor de lokale bevolking en een eco-club opgezet. Men leert omgaan met beren in de directe omgeving en wordt voorgelicht over de bescherming van beer en natuur. Het organiseren van workshops voor herders en mensen van de overheid vorm ook onderdeel van het programma.

Partners

Biodiversity Research and Training Forum (BRTF)