Berenonderzoek Iran

2011 - 2012
Iran

> inzicht krijgen in de populatie bruine beren in Iran
> de problemen in kaart brengen
> bewustwording onder de bevolking creëren

Financiële bijdrage aan het onderzoek

In Iran leven ongeveer 1700-2000 bruine beren. Er is niet veel bekend over deze populatie. Regelmatig komen meldingen van stroperij van beren in het westelijk gelegen Zagros gebergte binnen. Industriële ontwikkelingen eisen hun tol wat betreft het leefgebied. Hoewel de bruine beer in Iran officieel een beschermde diersoort is, is de overheid niet in staat de soort adequaat te beschermen door gebrek aan kennis over verspreiding en ecologie. Bescherming van de bruine beer in dit gebied is niet alleen van belang voor de soort maar zal ook een positief effect hebben op de bescherming van andere bedreigde soorten in Iran zoals het Perzisch luipaard (Panthera pardus saxicolor) en de Euraziatische lynx (lynx lynx).

Omschrijving project

Het onderzoek van de Iranian Cheetah Society (ICS) richt zich met name op zogenaamde female core areas. Dat zijn gebieden waar vrouwtjesberen leven, vaak met hun jongen. Het is van belang in ieder geval deze gebieden goed te beschermen. Meer kennis helpt de overheid om gerichte en strikte beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. Deze zullen bijdragen aan het op de lange termijn overleven van beren in Iran. Mede aan de hand van de onderzoeksresultaten zal ook een nationaal Brown Bear Management Plan opgesteld worden.

De beren beschermen
Dit onderzoek heeft een actuele database opgeleverd met hierin aantallen, verspreiding en informatie over genetische verwantschap van bruine beren in Iran. Deze gegevens worden gebruikt bij trainingssessies en workshops voor de Iraanse autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de beren en hun leefgebied. Met deze kennis zullen zij beter in staat zijn de stroperij onder controle te krijgen.

Partners

Iranian Cheetah Society (ICS)