Beer in nood meldpunt

1993 - heden
Wereldwijd

> beren in nood redden

Bouw en beheer van de database

Over de hele wereld worden beren misbruikt als dansbeer, circusbeer, galbeer of ‘vechtbeer’. Bears in Mind probeert deze beren een beter leven te bezorgen door te helpen bij het vinden van een alternatieve inkomstenbron voor de ‘eigenaar’ van de beer en de beer op te vangen. Bears in Mind neemt meldingen van beren in nood op in de Bear Alert database. Meldingen kunnen via www.bearalert.org gemeld worden.

Beren in nood meldpunt

Omschrijving project

www.bearalert.org

Vervolgens wordt er gekeken op welke wijze de situatie van de beer kan worden verbeterd. Veelal geven we advies om het berenverblijf te verbeteren, door bijvoorbeeld het aanbrengen van een vijver en schuilmogelijkheden. Soms wordt een beer in beslag genomen en in een opvangcentrum of dierentuin geplaatst. Om het gebrek aan opvanglocaties voor beren op te kunnen lossen, blijft Bears in Mind zich samen met haar buitenlandse partnerorganisaties inzetten voor de bouw van nieuwe opvanglocaties.

Voorbeeld: Libanon

In Libanon sloot een verwaarloosde dierentuin haar deuren, mede dankzij de druk van NGO Animals Lebanon. De dieren in het park leefden onder zeer slechte omstandigheden. Gelukkig kon Animals Lebanon de meeste dieren herplaatsen. Voor enkele dieren, waaronder de twee bruine beren kon geen opvangplek gevonden worden. Na een intensieve zoekactie is het Bears in Mind, samen met de Turkse overheid en de Universiteit van Bursa, gelukt een geschikte opvang voor de beren in Turkije te vinden.

Partners

Diverse NGO’s wereldwijd, bijvoorbeeld Animals Lebanon en BALKANI Wildlife Society (zonder hen hadden we de beren uit Kormisosh nooit kunnen bevrijden!)